dnes je 17.4.2024

Uzemnění strojů

8.4.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: VTZprofi

Může mikrozdroj bez přetoků sdílet elektřinu?

29.3.2024, Zdroj: EG.D

Podle novely energetického zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. LEX OZE II) je v roce 2024 povoleno komunitní sdílení elektřiny, kdy bude možné mimo jiné sdílet elektřinu napříč celou elektrizační soustavou České republiky. Bude umožněno požádat o sdílení elektřiny v…

Výdaje za pohonné hmoty - právnické osobyGarance

13.2.2024, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdaje (náklady) za pohonné hmoty (dále jen PHM) jsou významnou položkou ovlivňující jak výsledek hospodaření účetních jednotek, tak i základ daně z příjmů právnických osob i podnikatelů-fyzických osob. Značný vliv na tuto skutečnost má nejen vykazovaná…

Daň z příjmů: Náklady související s vozidlem ve vlastnictví právnické osobyGarance

8.2.2024, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je vozidlo vlastnictvím právnické osoby, je vždy součástí obchodního majetku této osoby a zpravidla lze veškeré náklady související s provozem vozidla uplatňovat jako daňově uznatelné.

Cestovní náhrady: Náhrady při tuzemské pracovní cestěGarance

23.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrady, které zaměstnavatel zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu poskytuje, jsou uvedeny v § 156 ZP (zákoníku práce). Pro účely cestovních náhrad a jejich daňového uplatnění je přitom velmi důležité, aby byly dodrženy zásady uvedené v kapitole Základní…

Cestovní náhrady: Základní zásady a povinnostiGarance

16.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním ustanovením zákoníku práce (ZP), ze kterého vychází také úprava poskytování cestovních náhrad, je ustanovení § 2, podle kterého je závislá práce vykonávána na náklady zaměstnavatele. Pokud při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním vzniknou…

Cestovní náhrady: Základní pojmyGarance

2.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika cestovních náhrad jako daňově uznatelného nákladu zaměstnavatele - právnické osoby - je v ZDP řešena ustanovením § 24 odst. 2 písm. zh) a z hlediska zaměstnance v ustanovení § 6 odst. 7 písm. a). Základním předpisem, na který obě uvedená…

Provozní deníkGarance

7.12.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...