Techportál.cz LIVE

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
Medaili Alfreda E. Hunta za nejlepší článek v oboru tribologie poprvé v historii získali výzkumníci z ÚK VUT

Medaili Alfreda E. Hunta za nejlepší článek v oboru tribologie poprvé v historii získali výzkumníci z ÚK VUT

21.7.2017, Zdroj: Vysoké učení technické v Brně (www.vutbr.cz)
Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Za svoji vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling-Sliding EHL…
více
Senát schválil důležité novely zákona o elektronických komunikacích a o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele

Senát schválil důležité novely zákona o elektronických komunikacích a o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele

21.7.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Senát Parlamentu ČR schválil několik návrhů novel zákonů, předkládaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mezi nejdůležitější schválené body patřil jednoznačně návrh novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákona č. 483/1991 Sb., o…
více
EMHIRES: Výroba solární energie

EMHIRES: Výroba solární energie

21.7.2017, Zdroj: Joint Research Centre - JRC - European Commission (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm)
Kapacita fotovoltaických elektráren v Evropě stabilně roste, přičemž existuje potenciál pro další rozvoj.
více
Ministerstvo připravilo první výzvu v programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

Ministerstvo připravilo první výzvu v programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

21.7.2017, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Cílem nového národního programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.
více

Zákaz kouření a zákaz manipulace s otevřeným ohněm v zájmu ochrany před požárem a výbuchemGarance

20.7.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní předpisy stanovují zákaz kouření na těch pracovištích, kde se vyskytují hořlavé nebo výbušné látky a kde tak hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Zákaz kouření jde zpravidla ruku v ruce se zákazem manipulace s otevřeným ohněm. Někdy se také stanoví…
více
Nejčtenější

Vzory dokumentace o školeníGarance

13.3.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro potřeby zaměstnavatelů přikládáme vzory písemností, které vyhotovují v souvislosti s prováděním školení o požární ochraně:
více

VZOR: Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb podle úpravy zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. Vzor obsahuje náplň poskytovaných pracovnělékařských služeb (preventivní prohlídky, posudková…
více

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace
více

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Energetický audit nebo normu ISO 50001? Jak dál po dvou letech?

6. 9. 2017

Praha

RNDr. Tomáš Chudoba

Ing. Jiří Cihlář

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

7. 9. 2017

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Systém školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků

14. 9. 2017

Praha

Ing. Antonín Dušátko

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2017

18. 9. 2017

Praha

MUDr. Pavla Svrčinová

Úmluva CMR z pohledu odesílatele a jeho praktických potřeb

19. 9. 2017

Praha

JUDr. Alice Kubová Bártková M.E.S.

Vady a nedostatky v projektování a realizaci tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů tepla

19. 9. 2017

Praha

Ing. Otakar Galas

Interní kontrolní systém – jak jej správně nastavit a účinně prosazovat

20. 9. 2017

Praha

JUDr. Pavel Koukal

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

20. 9. 2017

Praha

Ing. Monika Becková

Výkresová dokumentace ve strojírenství podle ISO norem – zobrazování a kótování

26. 9. 2017

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

26. 9. 2017

Praha

JUDr. Eva Dandová

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

26. 9. 2017

Praha

JUDr. Dana Římanová

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

3. 10. 2017

Olomouc

Robert Křepinský

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř CSc. MBA

JUDr. Martin Mikyska

Úmluva CMR z pohledu dopravce a zasílatele a jejich praktických potřeb

4. 10. 2017

Praha

JUDr. Alice Kubová Bártková M.E.S.

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

 

10. 10. 2017

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

10. 10. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Konference kvality, aneb, Vývoj v oblasti kvality v příštích letech

18. 10. 2017

Praha

Ing. Monika Becková

Ing. Lubor Homolka

Energetický audit nebo normu ISO 50001? Jak dál po dvou letech?

2. 11. 2017

Praha

RNDr. Tomáš Chudoba

Ing. Jiří Cihlář

Pracovnělékařské služby v roce 2017

 

2. 11. 2017

Praha

JUDr. Eva Dandová

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

14. 11. 2017

Praha

Mgr. Tomáš Roubal

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

16. 11. 2017

Praha

JUDr. Dana Římanová

Vady a nedostatky v projektování a realizaci tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů tepla

7. 12. 2017

Praha

Ing. Otakar Galas

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: