dnes je 30.5.2023

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2023

4.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2023CLP: změna nařízení; REACH: Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh; BIOCIDY - aktualizovaný seznam k 15.4.2023 kombinací látek a typů přípravků oznámených biocidních…

Pracovnělékařská prohlídkaGarance

2.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnělékařská prohlídka je podstatnou součástí pracovnělékařských služeb, kdy je posuzován zdravotní stav a zdravotní způsobilost fyzické osoby ve vztahu ke konkrétní práci u konkrétního zaměstnavatele a na konkrétním pracovišti s konkrétními pracovními…

Připomínky EU: Výrobky s přidanou rtutí - unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby

2.5.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky EU: Výrobky s přidanou rtutí - unijní zákaz vývozu, dovozu a výrobyEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se výrobků s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby.

Připomínky EU: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

28.4.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky EU: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látekEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek.

Seznam aktuálních znění P pokynů dle CLPGarance

26.4.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální znění P pokynů, které zahrnují změny v CLP nařízeními Evropské Unie vydanými v roce 2020 a 2021 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707.

Seznam aktuálních znění H vět podle CLPGarance

25.4.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální znění H vět, které zahrnují změny v CLP nařízeními Evropské Unie vydanými v roce 2020 a 2021 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707.

Smlouva mezi smluvním poskytovatelem PLS a pověřeným poskytovatelemGarance

6.4.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 202/2017 Sb., přinesla změnu do zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen, ZoSZS), a to, mimo jiné, novým ust. § 57a ZoSZS, který umožňuje, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb zajišťoval některou součást těchto služeb…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2023

5.4.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2023CLP: nové třídy nebezpečnosti; biocidy: neudělení povolení a nepovolení některých biocidních přípravků, schválení a neschválení jednotlivých účinných látek pro použití v biocidních…

Smlouva mezi poskytovatelem PLS a zaměstnavatelemGarance

4.4.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými…

Přezkoumání lékařského posudkuGarance

28.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifický charakter lékařských posudků vyžaduje i specifickou úpravu jejich přezkoumávání. V základě se jedná o úpravu převzatou z  právní úpravy platné před vydáním zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dopracovanou v oblastech, kde…

Zdravotní způsobilost k praktickému vyučování a k praktické přípravě a v průběhu vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných školGarance

16.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vzdělávání žáků na středních školách se vedle teoretického vyučování a výchovy mimo vyučování poskytuje také praktické vyučování. Praktické vyučování zahrnuje odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu,…

Evropský parlament schválil trojici předpisů klimatického balíku Fit for 55

14.3.2023, Zdroj: ČTK

Evropský parlament schválil trojici předpisů klimatického balíku Fit for 55Evropský parlament (EP) dnes schválil trojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55. Ty mimo jiné zpřísní nároky na členské státy ohledně snížení emisí v odvětvích, která dosud nejsou zahrnuta v systému emisních povolenek. Míra snížení bude úměrná…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2023Garance

13.3.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2023REACH - změna přílohy XVII; Směrnice EP o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

ILNO 070204Garance

11.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 030104Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070308Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070104Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 200135Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 030205Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050103Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050105Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050109Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070110Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070208Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 061302Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 020108Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 030204Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050106Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070108Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070210Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070211Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070304Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070310Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070311Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050115Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor: Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práciGarance

9.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

ČR svolává schůzku skupiny ministrů dopravy EU kvůli emisím z aut

9.3.2023, Zdroj: ČTK

Česká republika svolává na pondělí schůzku skupiny ministrů dopravy zemí Evropské unie kvůli současným sporům o emise z automobilové dopravy. ČTK to sdělil unijní činitel, podle něhož byli na schůzku pozváni zástupci 11 zemí. Jsou mezi nimi Německo a Itálie,…

Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

23.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstupem posudkové péče, ke kterému směřuje hodnocení zdravotního stavu či zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem je:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - leden 2023Garance

10.2.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - leden 2023REACH – souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV; CLP – Rozsudek Tribunálu - Klasifikace oxidu titaničitého; Biocidy - seznam schválených účinných…

Návrh a vývoj dle IATF 16949 (3. část)Garance

30.1.2023, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizace musí mít zdokumentovaný proces popisující přezkoumání, distribuci a vyhodnocování všech technických norem/specifikací zákazníka a souvisejících revizí, na základě harmonogramu požadovaného zákazníkem, jak je požadováno. Pokud má změna technické…

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůArchiv

29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel........................................................(název organizace, sídlo,…

Nahrávám...
Nahrávám...