dnes je 10.8.2022

EU připomínky: Revize rámcové směrnice o odpadech

2.8.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Revize rámcové směrnice o odpadechEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi rámcové směrnice o odpadech.

EU připomínky: Lepší přístup k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti

2.8.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Lepší přístup k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnostiKomise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se lepšího přístupu k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti.

Oddíl 7.2 normy IATF 16949: Kompetence + vzor směrnice a matice kompetencíGarance

4.7.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma ISO 9001:2015 definuje kompetenci jako “schopnost používat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků“. Kompetenci nelze přímo přezkoumat. Lze ji identifikovat pouze zpětně, pohledem na způsob realizace dispozic, na současný způsob jednání a…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2022

4.7.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2022Reach: rozšíření kandidátského seznamu, souhrn rozhodnutí o povolení k uvedení na trh; CLP: kasační opravné prostředky – smola, uhelný dehet – akutní toxicita; biocidy: podmínky povolení pro N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid…

Státy EU schválily emisní reformu i omezení prodeje klasických aut od roku 2035

29.6.2022, Zdroj: ČTK

Státy EU schválily emisní reformu i omezení prodeje klasických aut od roku 2035Státy Evropské unie se dnes nad ránem shodly na sadě klíčových návrhů, které mají přispět ke splnění klimatických cílů evropského bloku pro rok 2030. Ministři životního prostředí po více než patnáctihodinovém jednání podpořili reformu trhu s emisními…

Jednání Rady pro životní prostředí: Fit for 55, odlesňování, přeprava odpadů

27.6.2022, Zdroj: Rada Evropské unie

Jednání Rady pro životní prostředí: Fit for 55, odlesňování, přeprava odpadůMinistři životního prostředí budou 28.6. usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhům, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“. Budou rovněž usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhu na minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů…

715/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, k 23. 6. 2022Garance

23.6.2022, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2022

15.6.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2022Změna přílohy VI nařízení CLP; nařízení o zdravotnických prostředcích a pátý seznam limitů expozice na pracovišti byly přidány do EUCLEF; aktualizovaný balíček Kandidátského seznamu pro potřeby databáze…

EU připomínky: Ochrana ozonové vrstvy

9.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Ochrana ozonové vrstvyEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Ochrana ozonové vrstvy.

EU připomínky: Průmyslové emise

7.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Průmyslové emiseEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k průmyslovým emisím.

EU připomínky: Revize nařízení o kosmetických přípravcích

6.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Revize nařízení o kosmetických přípravcíchEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci ke Strategii EU pro udržitelnost chemických látek – revizi nařízení o kosmetických přípravcích.

Připomínky: Výroba paliv z obnovitelných zdrojů

2.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Výroba paliv z obnovitelných zdrojůEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k výrobě paliv z obnovitelných zdrojů – podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Připomínky: Metoda posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých paliv

2.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Metoda posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých palivEvropská komise zveřejnila k připomínkovánínávrh nařízeníkmetodě posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých paliv.

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidelGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním…

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2022

5.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 20225 nových položek vpříloze XIV nařízení REACH; povolení pro biocidní přípravek ARIEL chlorine Professional; Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek,…

Připomínky: Revize nařízení o detergentech

3.5.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Revize nařízení o detergentechEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi nařízení o detergentech.

Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hraček

3.5.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hračekEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí

27.4.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředíEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2022

5.4.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2022Konsolidovaný text nařízení REACH k 1.3.2022; souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH; konsolidovaný text nařízení o biocidech k 1.3.2022; směrnice EP o…

Vnitřní předpis pro WhistleblowingGarance

25.3.2022, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozím článku jsme informovali o problematice „whistleblowingu” a návrhu českého zákona o ochraně oznamovatelů. V další části nyní přinášíme návrh vnitřního předpisu, který lze použít pro inspiraci jako popis vytvořeného Vnitřního oznamovacího systému.…

Připomínky EU: REACH - aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod

23.3.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky EU: REACH - aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metodEvropská komise zveřejnila k připomínkovánínávrh nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod.

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2022

9.3.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2022Změna přílohy XVII nařízení REACH; biocidy – stanovení alkylu (C12-16) jako biocidu, povolení biocidního přípravku SchwabEX-Guard; ostatní – potravinářská přídatná látka oxid…

Nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky

16.2.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetikyEvropská komise zveřejnila k připomínkovánínávrh nařízení přijatý Komisíknovým pravidlům, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahůGarance

8.2.2022, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2021, leden 2022

2.2.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2021, leden 2022Konsolidovaná verze nařízení REACH; změny vpříloze XVII Reach; nová verze SCIP databáze; aktualizace kandidátského seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy; nový informační portál pro ftaláty.

Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízení

26.1.2022, Zdroj: Rada Evropské unie

Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízeníEU pracuje na návrhu právního předpisu, ve kterém navrhuje jednotný standardní port pro všechny chytré telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka, přenosné reproduktory a videoherní konzole.

Seznam endokrinních disruptorůGarance

15.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hormony ve všech organismech propojují nervovou soustavu a tělesné funkce, jako je růst a vývoj, imunita, metabolismus, reprodukce a chování. Chemické látky, které jsou „endokrinními disruptory“, mohou hormonální systém narušovat, a tím škodlivě působit na…

Aktuální seznam kódů barev pro oznamování nebezpečných směsív PCN formátuGarance

14.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s oznamováním nebezpečných směsí do evropského registru vedeného Agenturou ECHA v tzv. PCN (Poison Centrum Notification) formátu vydala ECHA seznam jednotlivých variant barev, který se v loňském roce mírně rozšířil. Doposud je však velmi omezený…

Vzor: Aktuální formát bezpečnostního listu dle Přílohy II REACHGarance

13.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor aktuálního formátu bezpečnostního listu podle nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH. Implementuje nové požadavky především v souvislosti s nanoformou a endokrinními disruptory. Další významnější změnou jsou změny v oddíle 9 –…

Aktuální znění tříd a kategorií nebezpečnosti dle CLPGarance

13.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální znění tříd nebezpečnosti, které zahrnují změny nařízeními Evropské Unie vydanými v roce 2020 a 2021. Mezi ně patří zejména nařízení 2020/217, které implementovalo nové EUH věty v souvislosti s označováním kapalných a práškových směsí s obsahem…

Oznamování nebezpečných směsí v dalších členských státech EUArchiv

10.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha VIII nařízení CLP zavedla jednotný systém oznamování nebezpečných směsí uváděných na trh Evropské Unie. Zjednodušení práce výrobců to však nepřineslo v takovém rozsahu, jak bychom se mohli domnívat. Stále jsou ještě země EU, které nepřijaly společný…

Seznam aktuálních znění H vět podle CLPGarance

9.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální znění H vět, které zahrnují změny nařízeními Evropské Unie vydanými v roce 2020 a 2021. Mezi ně patří zejména nařízení 2020/217, které implementovalo nové EUH věty v souvislosti s označováním kapalných a práškových směsí s obsahem titanové…

Nahrávám...
Nahrávám...