dnes je 3.12.2022

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2022

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2022Souhrn rozhodnutí EK týkající se povolení k uvedení na trh některých látek v příloze XIV REACH; prováděcí nařízení komise, kterým se schvalují některé látky pro použití v biocidních přípravcích; prováděcí rozhodnutí komise o BAT pro průmysl zpracování…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2022Garance

11.10.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2022Reach – souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh, biocidy – prováděcí rozhodnutí komise o odkladu data skončení platnosti látek pro použití v biocidních prostředcích; výjimka pro použití olova v supravodivých kabelech a v…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec, srpen 2022Garance

13.9.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec, srpen 2022REACH – souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh; Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení; Biocidy – schválené účinné látky

Připomínky: Pesticidy - udržitelné využíváníGarance

12.8.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Pesticidy - udržitelné využíváníEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k udržitelnému využívání pesticidů.

EU připomínky: Revize rámcové směrnice o odpadechGarance

2.8.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Revize rámcové směrnice o odpadechEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi rámcové směrnice o odpadech.

EU připomínky: Lepší přístup k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnostiGarance

2.8.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Lepší přístup k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnostiKomise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se lepšího přístupu k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti.

Oddíl 7.2 normy IATF 16949: Kompetence + vzor směrnice a matice kompetencíGarance

4.7.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma ISO 9001:2015 definuje kompetenci jako “schopnost používat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků“. Kompetenci nelze přímo přezkoumat. Lze ji identifikovat pouze zpětně, pohledem na způsob realizace dispozic, na současný způsob jednání a…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2022Garance

4.7.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2022Reach: rozšíření kandidátského seznamu, souhrn rozhodnutí o povolení k uvedení na trh; CLP: kasační opravné prostředky – smola, uhelný dehet – akutní toxicita; biocidy: podmínky povolení pro N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid…

Státy EU schválily emisní reformu i omezení prodeje klasických aut od roku 2035Garance

29.6.2022, Zdroj: ČTK

Státy EU schválily emisní reformu i omezení prodeje klasických aut od roku 2035Státy Evropské unie se dnes nad ránem shodly na sadě klíčových návrhů, které mají přispět ke splnění klimatických cílů evropského bloku pro rok 2030. Ministři životního prostředí po více než patnáctihodinovém jednání podpořili reformu trhu s emisními…

Jednání Rady pro životní prostředí: Fit for 55, odlesňování, přeprava odpadůGarance

27.6.2022, Zdroj: Rada Evropské unie

Jednání Rady pro životní prostředí: Fit for 55, odlesňování, přeprava odpadůMinistři životního prostředí budou 28.6. usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhům, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“. Budou rovněž usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhu na minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2022Garance

15.6.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2022Změna přílohy VI nařízení CLP; nařízení o zdravotnických prostředcích a pátý seznam limitů expozice na pracovišti byly přidány do EUCLEF; aktualizovaný balíček Kandidátského seznamu pro potřeby databáze…

EU připomínky: Ochrana ozonové vrstvyGarance

9.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Ochrana ozonové vrstvyEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Ochrana ozonové vrstvy.

EU připomínky: Průmyslové emiseGarance

7.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Průmyslové emiseEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k průmyslovým emisím.

EU připomínky: Revize nařízení o kosmetických přípravcíchGarance

6.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

EU připomínky: Revize nařízení o kosmetických přípravcíchEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci ke Strategii EU pro udržitelnost chemických látek – revizi nařízení o kosmetických přípravcích.

Připomínky: Výroba paliv z obnovitelných zdrojůGarance

2.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Výroba paliv z obnovitelných zdrojůEvropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k výrobě paliv z obnovitelných zdrojů – podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Připomínky: Metoda posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých palivGarance

2.6.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Metoda posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých palivEvropská komise zveřejnila k připomínkovánínávrh nařízeníkmetodě posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých paliv.

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidelGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním…

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2022Garance

5.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 20225 nových položek vpříloze XIV nařízení REACH; povolení pro biocidní přípravek ARIEL chlorine Professional; Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek,…

Připomínky: Revize nařízení o detergentechGarance

3.5.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Revize nařízení o detergentechEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi nařízení o detergentech.

Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hračekGarance

3.5.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hračekEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředíGarance

27.4.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředíEvropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2022Garance

5.4.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - březen 2022Konsolidovaný text nařízení REACH k 1.3.2022; souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH; konsolidovaný text nařízení o biocidech k 1.3.2022; směrnice EP o…

Vnitřní předpis pro WhistleblowingGarance

25.3.2022, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozím článku jsme informovali o problematice „whistleblowingu” a návrhu českého zákona o ochraně oznamovatelů. V další části nyní přinášíme návrh vnitřního předpisu, který lze použít pro inspiraci jako popis vytvořeného Vnitřního oznamovacího systému.…

Připomínky EU: REACH - aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metodGarance

23.3.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Připomínky EU: REACH - aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metodEvropská komise zveřejnila k připomínkovánínávrh nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod.

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2022Garance

9.3.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2022Změna přílohy XVII nařízení REACH; biocidy – stanovení alkylu (C12-16) jako biocidu, povolení biocidního přípravku SchwabEX-Guard; ostatní – potravinářská přídatná látka oxid…

Nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetikyGarance

16.2.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetikyEvropská komise zveřejnila k připomínkovánínávrh nařízení přijatý Komisíknovým pravidlům, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahůGarance

8.2.2022, Bohumil Pivoňka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2021, leden 2022Garance

2.2.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2021, leden 2022Konsolidovaná verze nařízení REACH; změny vpříloze XVII Reach; nová verze SCIP databáze; aktualizace kandidátského seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy; nový informační portál pro ftaláty.

Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízeníGarance

26.1.2022, Zdroj: Rada Evropské unie

Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízeníEU pracuje na návrhu právního předpisu, ve kterém navrhuje jednotný standardní port pro všechny chytré telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka, přenosné reproduktory a videoherní konzole.

Nahrávám...
Nahrávám...