dnes je 21.4.2024

Tolerování obrobku - základní termíny a definiceGarance

14.1.2020, Ing. Karel Petr, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při základním pohledu na problematiku obrobku můžeme jeho vlastnosti rozdělit do několika skupin, tak jak je to znázorněno na následujícím obrázku. Na obrázku jsme se zaměřili na problematiku tolerování dle ISO…

Výkresová dokumentace - základní pravidla dle ISOGarance

13.1.2020, Ing. Karel Petr, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska konstruktéra je základní normou, ve které jsou definovaná základní pravidla, norma:

Tolerování kuželových ploch - současný celosvětově normalizovaný způsobGarance

15.8.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože dříve užívané způsoby tolerování kuželových ploch nevyhovovaly zejména z hlediska určení tvaru kužele, byl mezinárodně přijatý způsob předpisu tolerance kuželové plochy využívající značky a definice tolerance dané plochy, kterou je v tomto případě…

Uložení kuželových plochGarance

15.8.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uložení vznikne spojením vnějšího a vnitřního kužele se shodnými jmenovitými vrcholovými úhly, předepsanými buď teoreticky přesnými hodnotami 2alfa, nebo teoreticky přesnou hodnotou kuželovitosti C. Podle ustavení vzájemné relativní polohy obou kuželů se…

Kótování kuželů skroužených z plechuGarance

15.7.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kužele skroužené z plechu, přechody mezi skrouženými trubkami rozdílných průměrů, se kótují oběma průměry a délkou (výškou) kužele (viz…

Kótování funkčních kuželůGarance

15.7.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkční kužele jsou kužele, které po smontování budou tvořit uložení (vnější kužel, tj. např. kužel na hřídeli, bude uložen ve vnitřním kuželu, např. v kuželové díře náboje kola). Pro kótování funkčních kuželů platí tato…

Kótování kuželůGarance

15.6.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na strojních součástech se obvykle vyskytují kužele komolé. Obecně je komolý kužel určen třemi rozměry. Podle funkce kužele nebo podle požadavku výroby se liší rozměry udané na výkresu.…

Kótování kuželů odlévaných do foremGarance

15.6.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přesnost na výkresech - časté chybyGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrcadlově shodné obrazy na výkresech a přerušení obrazů - časté chybyGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsou součásti zrcadlově shodné, obvykle postačí je kreslit jen v jednom zobrazení, jestliže nemůže dojít k omylu při výrobě. Takový obraz se doplní vhodně nápisem, například „PROVEDENÍ ZRCADLOVĚ SHODNÁ”, nebo „PROVEDENÍ 1 PODLE VÝKRESU, PROVEDENÍ 2…

Chyby při kótování na výkresechGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při tvorbě výkresů součástí určených pro výrobu, popř. pro kontrolu platí základní pravidlo: Všechny informace o rozměrech potřebné k úplnému a srozumitelnému popsání předmětu musí být uvedeny přímo na výkresu, pokud nejsou uvedeny v souvisících dokumentech…

Chyby na výkresech při stanovení základenGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Častou chybou na výkresech je zcela chybné předepsání základen, resp. předepsání základen k nesprávným prvků. Jak vyplývá z obrázku správného a chybného předpisu základny jako osy, musí být vždy jednoznačně určeno, která osa (osa kterého válce) je základnou.…

Časté chyby na výkresech, typy výkresůGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se můžeme setkat se dvěma typy konstrukčních a výrobních dokumentů. Jedny jsou vyhotoveny za pomoci dnes již velmi propracovaného softwaru, druhé klasickým způsobem „ručním” rýsováním. Rozhodnout, který z obou způsobů může obsahovat chyby,…

Průřezy a řezy - časté chyby na výkresechGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zobrazování řezů nebo průřezů je třeba dbát na to, aby jejich umístění, případně pootočení, byly srozumitelné a správně umístěné a označené směrem pohledu na řezovou plochu nebo plochu průřezovou. Příklady uvádějí následující…

Technické výkresy, jejich obsah a časté chybyGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek je určen pracovníkům v konstrukčních kancelářích i pracovníkům ve výrobě od technologů po obsluhu výrobních strojů a zařízení, ale i pro vyučující odborných předmětů na středních i vysokých technických školách. Vyučující technického kreslení a…

Chyby na výkresech při geometrickém tolerováníGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Geometrickými tolerancemi jsou předepsány geometrické vlastnosti vybraných prvků na součástech, tj. nejčastěji přesnost tvaru geometrických těles a přesnost vzájemné polohy prvků na součástech.…

Odstranění chyb na výkresechGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže kdokoliv z pracovníků, kteří přicházejí do styku s technickými dokumenty v kterékoliv z fází jejich života, zjistí v nich jakoukoliv chybu, oznámí to osobě za správnost dokumentace odpovědné. Ta poté podnikne kroky k odstranění chyb podle zásad daných…

Chyby na výkresech - sdružování obrazůGarance

4.4.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto chyby sice nebývají časté, avšak o to závažnější. Výkresy, kreslené podle evropských zvyklostí metodou promítání v 1. kvadrantu (metoda 1, dříve ISO E), jsou v našich podnicích zcela běžné (viz obrázek promítání metodou 1). Promítání v 1. kvadrantu je…

Odlišnosti kótování a tolerování na výkresech podle U. S. standardůGarance

4.1.2016, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkresy pružinGarance

6.8.2015, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další vybrané schematické značkyGarance

6.11.2014, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla kreslení schémat potrubíGarance

6.11.2014, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla kreslení schémat průmyslových výrobGarance

6.11.2014, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro ozubené mechanismyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro řetězové převodyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro vyznačení pohybu jednotlivých členů mechanismůGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normalizované schematické značkyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro ložiskaGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro maltézské mechanismyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro kinematické dvojiceGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro brzdyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro spojkyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro řemenové mechanismyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro třecí mechanismyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro vačkové mechanismyGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schematické značky pro mechanismy s rohatkou a západkouGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kinematická schémataGarance

28.6.2013, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označování a rozměry zápichůGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby dosažení požadované přesnosti uzavírajícího členuGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešené příklady výpočtu uložení v soustavě tolerancí a uložení ISOGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lineární rozměrové obvody na jedné součástiGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technická schémataGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdrápkové a slisované spojeGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztahy mezi přesností rozměrů a geometrickou přesnostíGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Písmo na technických výkresechGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kótování a tolerováníGarance

1.11.2012, Doc. Ing. František Drastík, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...