dnes je 27.3.2023

Povinnost třídit odpady má opravdu každý!Garance

16.3.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úplnému pochopení povinnosti je potřeba srovnat si 2 situace legislativního prostředí, kdy platil starý zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a dobu dnes, kdy platí nový zákon o odpadech č. 541/2020…

Připomínky: Novela vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

16.3.2023, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Novela vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlinMinisterstvo zemědělství zaslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších…

Evropský parlament schválil trojici předpisů klimatického balíku Fit for 55

14.3.2023, Zdroj: ČTK

Evropský parlament schválil trojici předpisů klimatického balíku Fit for 55Evropský parlament (EP) dnes schválil trojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55. Ty mimo jiné zpřísní nároky na členské státy ohledně snížení emisí v odvětvích, která dosud nejsou zahrnuta v systému emisních povolenek. Míra snížení bude úměrná…

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

13.3.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřenímDne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2023Garance

13.3.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - únor 2023REACH - změna přílohy XVII; Směrnice EP o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

ILNO 070204Garance

11.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070104Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 030104Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070308Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 030205Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050103Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050105Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 061302Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070110Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070208Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050109Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070108Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070210Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 030204Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050106Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 020108Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070211Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 050115Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070310Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070311Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ILNO 070304Garance

10.3.2023, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČR svolává schůzku skupiny ministrů dopravy EU kvůli emisím z aut

9.3.2023, Zdroj: ČTK

Česká republika svolává na pondělí schůzku skupiny ministrů dopravy zemí Evropské unie kvůli současným sporům o emise z automobilové dopravy. ČTK to sdělil unijní činitel, podle něhož byli na schůzku pozváni zástupci 11 zemí. Jsou mezi nimi Německo a Itálie,…

Měsíční přehled legislativních změn: únor 2023

1.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měsíční přehled legislativních změn: únor 2023Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc únor 2023.

Vyhláška k zákonu o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na ŽP vyjde ve Sbírce

23.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška k zákonu o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na ŽP vyjde ve SbírceVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí vyjde ve Sbírce pod číslem 47/2023.

Rekordní rok 2022 v české energetice přinesl růst průměrné spotřeby energií i značný počet změn dodavatele

10.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekordní rok 2022 v české energetice přinesl růst průměrné spotřeby energií i značný počet změn dodavatelePo velmi turbulentním roce 2021, kdy došlo k pádu skupiny Bohemia Energy a řada odběratelů si musela neplánovaně najít nového dodavatele, nebyl ani ten loňský na počet změn dodavatelů elektřiny a plynu skoupý. V průběhu roku na to měla nemalý vliv zvyšující se…

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - leden 2023Garance

10.2.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - leden 2023REACH – souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV; CLP – Rozsudek Tribunálu - Klasifikace oxidu titaničitého; Biocidy - seznam schválených účinných…

Endokrinní disruptory a nové třídy nebezpečnostiGarance

6.2.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci roku 2022 vyšel návrh nařízení v přenesené působnosti, kterým se mění nařízení 1272/2008 (dále „CLP”). Změna se týká části 3 a 4 Přílohy I, části 1 Přílohy III a části 1 Přílohy…

Měsíční přehled legislativních změn: leden 2023

1.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měsíční přehled legislativních změn: leden 2023Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc leden 2023.

Dotaz: Nové BLGarance

30.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro společné skladování chemikáliíGarance

16.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ne všechny chemické látky či směsi mohou být skladovány vedle sebe. Pravidla pro společné skladování chemikálií řeší bezpečnostní listy jednotlivých látek či směsí. V této tabulce přehledně najdete, které chemické látky a za jakých podmínek mohou být společně…

Připomínky: Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

16.1.2023, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělstvíMinisterstvo zemědělství zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012…

Připomínky: Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

16.1.2023, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kWMinisterstvo průmyslu a obchodu zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50…

Připomínky: Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

16.1.2023, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatřeníNávrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky (SZP) 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím Strategického plánu SZP. Cílem navrhovaného nařízení vlády je umožnění poskytování podpory…

Tabulka povinností při nakládání s NCHLS dle novely zákona 258/2000 Sb.Garance

13.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam H-vět, které vyžadují “akci“ z pohledu podnikající právnické a fyzické osoby po novelizaci zákona 258/2000 Sb.

Nahrávám...
Nahrávám...