dnes je 3.12.2022

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „ODPADY"Garance

1.12.2022, Mgr. Štěpán Jakl, RNDr. Eva Horáková, Ing. Jitka Lochovská, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí ze 7. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Nakládání s odpady“.

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních kontroláchGarance

29.11.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 330/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu…

Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaciGarance

29.11.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 343/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní…

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „CHLS"Garance

25.11.2022, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “ Nakládání s chemickými látkami a směsmi“.

Novinky v odborných časopisech 47/2022Garance

24.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrtání titanu na jeden zátah  Vrtání titanu je velmi náročné, má vysokou houževnatost a malou tepelnou vodivost. Proto se tříska nedrobí a teplo ze zóny obrábění se třískou neodvádí, zvyšuje se opotřebení nástroje a snižuje se spolehlivost procesu. Kritické…

Dokumenty a záznamy dle IATF 16949Garance

24.11.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2015 se v normě ISO 9001 již nepoužívají termíny dokumenty a záznamy, ale obojí se nazývá “dokumentované informace“. Protože IATF 16949 vychází z ISO 9001, tento termín se tedy vztahuje na novou normu kvality pro automobilový průmysl.…

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravěGarance

22.11.2022, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (dále jen Rejstřík) je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy ČR. V tomto příspěvku si upřesníme obsah rejstříku…

Nařízení vlády o zajištění dodávek plynuGarance

22.11.2022, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 333/2022 Sb., o zajištění dodávek plynu. Jedná se o nařízení vlády provádějící na základě zákonného zmocnění ustanovení § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní…

Novinky v odborných časopisech 46/2022Garance

18.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky a nosná témata k veletrhu AMB – výběr  Popis vybraných skupin nástrojů a jejich komponent, na které se firma MAPAL soustředila při příležitosti letošního veletrhu AMB. Jedná se o nové vyměnitelné destičky s PVD povlakem ze substrátu HP016 a HP018 pro…

Návrh novely energetického zákona umožňující vznik energetických společenstvíGarance

15.11.2022, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předkládaná novela energetického zákona reaguje na akutní problémy na trhu s energiemi a navazuje na předchozí novely energetického zákona z roku 2022. Novela reaguje na aktuální kritickou situaci na trhu s energií. Tato situace vyžaduje přijmout opatření pro…

Novinky v odborných časopisech 43/2022Garance

10.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správný nástroj pro obrábění v blízké budoucnosti  Interview s panem Jorgem Drobniewskim, vedoucím vývoje řezných materiálů u firmy Walter o trendech ve vývoji řezných materiálů, které určují směry vývoje řezných materiálů a přesných nástrojů ve firmě Walter a…

Novinky v odborných časopisech 45/2022Garance

10.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvládnutí vysokoposuvového frézování  Článek zevrubně popisuje způsob, jak reaguje společnost Paul Horn na zvyšující se potřebu vysokoposuvového frézování z pohledu zvyšování univerzality nasazení nabízených nástrojů, velikosti dosažitelného úběru a vyšší…

Vyhláška o zárukách původu energieGarance

8.11.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo tuto vyhlášku v návaznosti na novelizaci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou…

Novinky v odborných časopisech 42/2022Garance

3.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tungaloy představuje nové frézovací nástroje  Výrobce uvádí na trh nové série fréz řady Ad-Do-Feed, speciálně vyvinuté pro frézování malých obrobků vysokými posuvy. Nové nástroje používají malé VBD o vel. 02 s vepsanou kružnicí 4 mm; nabízí možnost umístit…

Novinky v odborných časopisech 41/2022Garance

3.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

VD pro fézování  Kennametal Inc. v krátké zprávě uvedl na trh VD pro frézování ocelolitiny a kujných litin ze substrátu KCK20B a KCLP10. Má vyšší otěruvzdornost a až o 30% vyšší životnost. Oba druhy zaručují vysokou produktivitu při všech frézovacích operacích…

Novinky v odborných časopisech 44/2022Garance

3.11.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová univerzílní řada monolitních stopkových fréz  Firma Sandvik Coromant uvedla na trh novou řadu monolitních stopkových fréz CoroMill Dura, která nahrazuje řadu CoroMill Plura. Frézy jsou univerzálné použitelné pro hrubování i dokončování. Mají 2 až 7…

Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynemGarance

1.11.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad…

Novinky v odborných časopisech 40/2022Garance

27.10.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

VD pro vrtání nerezu a superslitin s novou geometrií  Allied Machine and Engineering, výrobce nástrojů pro obrábění děr, vyvinul VD s novou geometrií  T-A Pro M, která je určena pro vrtání materiálů ISO-M (nerez oceli a superslitiny). Destičky jsou opatřeny…

Novinky v odborných časopisech 39/2022Garance

20.10.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Periferní zařízení pro produktivnější broušení  Společnost Haimer představila na AMB ve Stuttgartu modulární vyvažovací stroje „Tool Dynamic”, vysoce přesná uložení brousicích kotoučů a vysoce přesný upínací systém pro výměnu rotačních polotovarů na obráběcím…

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetikuGarance

18.10.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a…

Novinky v odborných časopisech 38/2022Garance

13.10.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čtyři postupy ve výrobě forem pro medicinskou techniku  Společnosti GF Machining Solution a Zecha porovnaly čtyři možné postupy zhotovení dutiny formy pro medicinskou techniku, kde se požadovala nejen produktivita, ale vyhodnocovala se i dosažená přesnost…

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023Garance

11.10.2022, Ministerstvo financí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem předložené vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.…

Energetický zákon a jeho novely z roku 2022 s komentářemGarance

11.10.2022, Redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšly v roce 2022 zatím tři novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický…

Novinky v odborných časopisech 37/2022Garance

6.10.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti frézy osazené diamantem  Použití frézy osazené diamantovými břity pro obrábění vláknových kompozitů není zatím v autoprůmyslu obvyklé. Toto řešení přináší firma LEUCO frézami řad UniType a ProType. Frézy se slinutým karbidem ani s diamantovým CVD…

Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teploGarance

6.10.2022, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh, kterým se ruší nařízení č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Návrh novely vyhlášek o technických prohlídkách vozidel a technických silničních konroláchGarance

4.10.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo dopravy předložilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na…

Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větráníGarance

4.10.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Podpora systému řízení kvality IATF 16949 (3. část)Garance

3.10.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumentace, která je potřebná pro implementaci IATF 16949, je ta, kterou norma výslovně vyžaduje, a k tomu je to pak vše, co společnost si společnost stanoví jako nezbytné pro efektivní udržování QMS na základě IATF 16949.…

Novinky v odborných časopisech 36/2022Garance

29.9.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrtání Al-slitin  WALTER USA LLC uvedl na trh substrát WNN 15 s HIPIMS PVD povlakem pro břitové destičky vrtáků. Tento druh je určen především pro vrtání tvářených i odlévaných Al-slitin (ISO N). Menší sklon k adhezi a menší tvorba nárůstků zvyšuje procesní…

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouzeGarance

27.9.2022, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze, reaguje na možný nedostatek zemního plynu vzhledem k vojenské agresi Ruské federace, jakožto hlavního vnějšího dodavatele zemního…

Podpora systému řízení kvality IATF 16949 (2. část)Garance

26.9.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO 9001:2015 definuje dokumentované informace jako smysluplná data, která musí organizace řídit a udržovat, a médium, na kterém jsou obsažena. Poznámky k této definici uvádějí, že dokumentované informace se mohou vztahovat na systém managementu kvality (QMS)…

Novinky v odborných časopisech 35/2022Garance

22.9.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opotřebení při upichování minimalizováno  Nový upichovací nástroj Tungaloy Tungfeedblade tvoří planžeta, do níž jsou po jejím obvodu samosvorně upnuty 3 upichovací destičky. Tato planžeta je upnuta do držáku s vybráním dle její velikosti. Nástroj disponuje…

Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkemGarance

20.9.2022, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČR zveřejnilo návrh novely vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 520/2021…

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchGarance

20.9.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 271/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických…

Novinky v odborných časopisech 34/2022Garance

15.9.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stopková fréza s kulovými břity  Kyocera představila monolitní stopkovou frézu s kulovými břity 2KMB, určenou pro přesné frézování a mikroobrábění vysocetvrdých materiálů. Je to druhý produkt řady K monolitních nástrojů, opatřených povlakem novou technologií…

Zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředíGarance

15.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má dva nové zákony, kterými transponuje a implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Právní úprava na úrovni členských států EU měla být realizována do…

Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíchGarance

13.9.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 8. září 2022 vyšla ve Sbírce zákonů ČR vyhláška č. 268/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky byla nezbytná z důvodu potřeby bezodkladného naplnění…

Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teploGarance

13.9.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Jedná se o nařízení vlády provádějící § 11r až § 11x zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických…

Novinky v odborných časopisech 33/2022Garance

8.9.2022, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze vysokorychlostním obráběním docílit kvalitu, potřebnou pro medicínu?  V rámci společného projektu firem GF Machining Solutions a Zecha byla různými technologickými postupy zhotovena stejná dutina vstřikovací formy z materiálu 1.2343 s tvrdostí 52 HRC.…

Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtnýmGarance

6.9.2022, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČR zveřejnilo návrh novely vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energieGarance

6.9.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie. Jedná se o nařízení vlády provádějící § 11r až § 11u zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně…

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzdušíArchiv

2.9.2022, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot… Platnost novely zákona od 1. 7.…

Nahrávám...
Nahrávám...