dnes je 24.2.2020

Nejnovější

Program LIFE nabízí 85 milionů korun na ochranu životního prostředí a klimatu

24.2.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Program LIFE nabízí 85 milionů korun na ochranu životního prostředí a klimatuMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci…

Společnosti, které působí na trhu s energií, mohou přispět ke zlepšení klimatu. Uzavřít dohody o energetické efektivitě

24.2.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Společnosti, které působí na trhu s energií, mohou přispět ke zlepšení klimatu. Uzavřít dohody o energetické efektivitěČeská republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá to z balíčku evropských předpisů, konkrétně ze směrnice 2012/27/EU o energetické…

TZ AutoSAP: Výroba motorových vozidel v lednu 2020 meziročně vzrostla

24.2.2020, Zdroj: Hospodářská komora ČR

TZ AutoSAP: Výroba motorových vozidel v lednu 2020 meziročně vzrostlaSdružení automobilového průmyslu přináší tradiční přehled o výrobě motorových vozidel za období od 1. do 31. ledna 2020. Výroba motorových vozidel v Česku v lednu meziročně vzrostla o 2,6 % na celkových 118 872 ks. Nárůst produkce zaznamenali jak výrobci…

Směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi - Databáze SCIPGarance

21.2.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008 stanoví opatření, která se zabývají nepříznivými dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství…

SSHR nabízí k prodeji barevné kovy

21.2.2020, Zdroj: Hospodářská komora ČR

SSHR nabízí k prodeji barevné kovySpráva státních hmotných rezerv nabízí k prodeji barevné kovy. Správa státních hmotných rezerv nabízí k prodeji barevné kovy. Podnikatelé, kteří se zabývají výrobou nebo obchodem s kovy, naleznou bližší informace v příloze ZDE.

více článků
Nejčtenější

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Dokumentace o provedeném školeníArchiv

23.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v ust. § 103 odst. 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen určit způsob vedení dokumentace o provedeném školení. V jakém rozsahu bude dokumentace vedena, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele.

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Název semináře

Datum a místo

Lektor

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

10. 3. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

10. 3. 2020

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Podniková energetika pro pokročilé

– chytré řízení spotřeby energií

12. 3. 2020

Praha

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Praktické ukázky výstupů revizních techniků VTZ

13. 3. 2020

Praha

Martin Šturma

ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe

17. 3. 2020

Praha

Ing. Monika Becková

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví

24. 3. 2020

Praha

Ing. Antonín Dušátko

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

26. 3. 2020

Praha

Martin Šturma

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením - třídenní

26. 3., 14. 5., 18. 6. 2020

Praha

Martin Šturma

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

31. 3. 2020

Praha

Ing. Oldřich Petira, CSc

Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018

7. 4. 2020

Praha

Ing. Monika Becková

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9. 4. 2020

Praha

Martin Šturma

Dohoda ADR v roce 2020

Novinky v přepravě nebezpečných věcí

16. 4. 2020

Praha

Ing. Pavel Konečný

Bezpečný provoz systémů pro skladování

23. 4. 2020

Praha

František Boška

SVHC látky v předmětech. Komunikační povinnosti spojené s dodávkami předmětů obsahujících SVHC látky na trh

28. 4. 2020

Praha

Ing. Lenka Lišková

Ing. Oldřich Petira, CSc

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

28. 4. 2020

Praha

Ing. Monika Becková

Odpovědnost statutárních orgánů za provoz VTZ

30. 4. 2020

Praha

Martin Šturma

Inovace v BOZP

13. 5. 2020

Praha

Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II

13. 5. 2020

Praha

Martin Šturma

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

19 5. 2020

Hradec Králové

JUDr. Martin Mikyska

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

Robert Křepinský

Integrovaný systém managementu s využitím ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 jednoduše

19. 5. 2020

Praha

Ing. Monika Becková

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

20. 5. 2020

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

26. 5. 2020

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Oznamování nebezpečných směsí a UFI kódy po 1. 1. 2021

26. 5. 2020

Praha

Ing. Radka Vokurková

Odpady a obaly v podnikové praxi

2. 6. 2020

Praha

Ing. Monika Čiperová

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení

4. 6. 2020

Praha

Martin Šturma

Chemické látky po Brexitu

9. 6. 2020

Praha

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Nový zákon o odpadech - zásadní změny v odpadovém hospodářství

9. 6. 2020

Praha

JUDr. Dana Římanová

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

11. 6. 2020

Praha

JUDr. Dana Římanová

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

7. 10. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

8. 10. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

8. 10. 2020

Praha

Martin Šturma

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

20. 10. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Konference kvality 2020

22. 10. 2020

Praha

Ing. Monika Becková

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Výroba a certifikace vyrobených strojních zařízení pro vlastní potřebu

12. 11. 2020

Praha

Martin Šturma

Konference BOZP v roce 2021

23. 11. 2020

Praha

 

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2021

24. 11. 2020

Praha

 

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením III

26. 11. 2020

Praha

Martin Šturma

Výroba potravin 2021

1. 12. 2020

Praha

 

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody