dnes je 7.4.2020

Nejnovější

Checklist pro manažery EMS, podnikové ekology a interní auditory - vodohospodářstvíGarance

7.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, včetně prováděcích a souvisejících předpisů, musí manažer EMS popřípadě podnikový ekolog plnit řadu úkonů v oblasti příslušné složky životního prostředí. Jednou z těchto oblastí je problematika…

Nový krajský web poradí moravskoslezským podnikatelům, jak s co nejmenšími finančními ztrátami překlenout pandemii koronaviru

7.4.2020, Zdroj: CzechInvest

Nový krajský web poradí moravskoslezským podnikatelům, jak s co nejmenšími finančními ztrátami překlenout pandemii koronaviruPodnikáte v Moravskoslezském kraji a museli jste kvůli koronavirové pandemii a mimořádným opatřením omezit své ekonomické aktivity? Hrozí vám pokles příjmů, na které jste byli zvyklí? Budete muset propouštět? Živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří na tyto…

Výzkumný a vývojový ústav Sigma rozšiřuje výrobu ochranných filtrů. Automatizovat se podařilo za necelé dva týdny

7.4.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výzkumný a vývojový ústav Sigma rozšiřuje výrobu ochranných filtrů. Automatizovat se podařilo za necelé dva týdnyS automatizací výroby Sigmě pomáhá firma Acam Solution společně s dalšími partnery. Sigma díky tomu navýší svou výrobu o dvě třetiny. Za spoluprací obou firem stojí CzechInvest s platformou Spojujeme Česko.

Velikonoční výzva SP ČR: 6 opatření pro restart ekonomiky

7.4.2020, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Velikonoční výzva SP ČR: 6 opatření pro restart ekonomikySvaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby urychleně ještě před Velikonocemi přijala opatření v šesti oblastech klíčových pro první fázi restartu ekonomiky.

Úspěch digitalizace nezávisí na IT pracovnících

7.4.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Úspěch digitalizace nezávisí na IT pracovnícíchO zavádění digitalizace v českých průmyslových firmách nejčastěji usilují dodavatelé některé z jednotlivých technologií. Podle odborníků by však podniky měly vyhledávat systémovější řešení. Kromě technologické stránky mají dbát i na to, aby digitalizaci…

více článků
Nejčtenější

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

§ 12Archiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Kdo je odpovědný za škodu a odpady vzniklé v důsledku havárie? Za škodu vzniklou v důsledku havárie jiným osobám, odpovídá osoba, která tuto havárii způsobila . Odpovědnost za odpady vzniklé při likvidaci havárie ...

Podmínky pro výkon státního požárního dozoruGarance

8.10.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č . 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád). Zákon č. 64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 2 ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nejnavštěvovanější semináře