Techportál.cz LIVE

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější

Určení rozsahu systému managementuGarance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci našeho QMS máme vyloučené požadavky čl. 7.3 a 7.5.2 normy ISO 9001:2008. Jak se tato vyloučení promítnou do nových požadavků, resp. můžeme je v takovéto podobě zachovat i nadále?
více

Co s rolí představitele managementu?Garance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz: ČSN EN ISO 9001:2016 nezmiňuje roli „představitele vedení”. Máme tuto funkci ve firmě zrušit? Odpověď: Je to skutečně tak. Nemusí být jmenován zvláštní zástupce vedení pro QMS, příslušné odpovědnosti a pravomoci mohou být rozděleny ...
více

Cíle systému managementuGarance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový čl. 6.1 hovoří o zjišťování rizik a příležitostí, které mají být vstupem pro plánování opatření. Můžeme tato opatření rovnou promítnout do cílů ve smyslu čl. 6.2, nebo je musíme plánovat úplně samostatně? A jak budeme postupovat při auditu v případě…
více

Přehled základních právních ustanovení (z pohledu BOZP) dopadající na ochranu osobních údajů zaměstnancůGarance

25.5.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer
1.1 Postavení OZO BOZP u zaměstnavatele § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. Odst. 2: Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik , je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. ...
více

Definice podle nařízení GDPRGarance

25.5.2018, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Definice podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
více
Nejčtenější

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…
více

Vzory dokumentace o školeníGarance

13.3.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro potřeby zaměstnavatelů přikládáme vzory písemností, které vyhotovují v souvislosti s prováděním školení o požární ochraně:
více

Dokumentace o provedeném školeníArchiv

23.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce v ust. § 103 odst. 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen určit způsob vedení dokumentace o provedeném školení. V jakém rozsahu bude dokumentace vedena, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele.
více

K zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Může obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem obsahovat i povinnosti, které zabezpečí čistotu obce, jako např. povinnost třídění odpadů, povinnost úklidu kolem popelnic?
více

VZOR: Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb podle úpravy zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. Vzor obsahuje náplň poskytovaných pracovnělékařských služeb (preventivní prohlídky, posudková…
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

5. 6. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Nakládání s chemickými látkami

5. 6. 2018

Praha

Ing. Hana Krejsová

Tachografy a sociální legislativa

6. 6. 2018

Praha

Bc. Milan Špás

GDPR ve vztahu k podnikové ekologii

11. 6. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

12. 6. 2018

Praha

Ing. Zbyněk Krayzel

Změny v systému managementu kvality zkušebních a kalibračních laboratoří ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

12. 6. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Aktuální legislativa EU a ČR pro uvádění stavebních výrobků na trh

12. 6. 2018

Praha

Mgr. Václava Holušová

Povinnosti dopravce a řidiče. Technické kontroly a režimy řidičů

12. 6. 2018

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

GDPR ve vztahu k systému managementu kvality - zkušenosti z praxe

13. 6. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Výkresová dokumentace ve strojírenství podle ISO norem - zobrazování a kótování

18. 6. 2018

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

18. 6. 2018

Praha

Ing. Jarmil Mikulík

Energetický audit nebo normu ISO 50001? Jak dál po dvou letech?

18. 6. 2018

Praha

RNDr. Tomáš Chudoba

Vodní hospodářství v podniku

19. 6. 2018

Praha

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

Ochrana osobních údajů (včetně GDPR) z pohledu BOZP. Zpracování a řízení dokumentů a záznamů pro potřeby BOZP

19. 6. 2018

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

Systém školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků

20. 6. 2018

Praha

Ing. Antonín Dušátko

Materiály pro vstřikování plastů

28. 6. 2018

Praha

Ing. Dagmar Měřínská Ph.D.

Provoz strojních zařízení – praktický pohled

17. 9. 2018

Praha

Martin Šturma

Výkresová dokumentace ve strojírenství podle ISO norem - zobrazování a kótování

25. 9. 2018

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Povinnosti dopravce a řidiče. Technické kontroly a režimy řidičů

9. 10. 2018

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

10. 10. 2018

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Ocelové konstrukce-provoz, kontroly a údržba

15. 10. 2018

Praha

Martin Šturma

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

15. 10. 2018

Praha

Ing. Jarmil Mikulík

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

16. 10. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Skladový provoz pohledem bezpečnosti práce a požadavků bezpečnostních předpisů

30. 10. 2018

Praha

Ing. Antonín Dušátko

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

31. 10. 2018

Ostrava

Robert Křepinský

JUDr. Martin Mikyska

MUDr. Dana Kuklová CSc.

MUDr. Dana Šviráková

Konference kvality 2018

31. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Ing. Lubor Homolka

Mgr. Jiří Jandečka

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Ing. Lukáš Turza Ph.D.

Tachografy a sociální legislativa

7. 11. 2018

Praha

Bc. Milan Špás

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

13. 11. 2018

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

22. 11. 2018

Praha

Mgr. Tomáš Roubal

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

27. 11. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: