Techportál.cz LIVE

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
EU OSHA: Napo pro učitele - nyní k dispozici i v češtině

EU OSHA: Napo pro učitele - nyní k dispozici i v češtině

18.2.2017, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
"Napo pro učitele" seznamuje žáky základních škol pomocí přátelské animované postavičky Napo a filmů o něm s důležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento on-line soubor nástrojů je k dispozici v řadě jazyků, nyní také v češtině.
celý článek

Práce ve výšce s brýlemi

18.2.2017, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Je nutná zvláštní zdravotní prohlídka a potvrzení o způsobilosti práce ve výškách pro pracovníky 1) běžné, 2) pro pracovníky s 3 a víc dioptriemi? (je nějaký limit?) Je nějaký předpis, který toto popisuje? Práce ve výškách je - jak ...
celý článek
Jaká jsou aktuální čísla výroby větrné energie?

Jaká jsou aktuální čísla výroby větrné energie?

17.2.2017, Zdroj: WindEurope (https://windeurope.org/)
Aplikace Daily Wind Power Numbers ukazuje každodenní podíl elektřiny vyrobené z větru na celkové poptávce EU.
celý článek
Vodítko pro bezpečnou praxi při přejímce zboží ze silniční dopravy

Vodítko pro bezpečnou praxi při přejímce zboží ze silniční dopravy

17.2.2017, Zdroj: International Road Transport Union (IRU) (http://www.iru.org/)
Každý rok se v souvislosti s přejímkou zboží vážně nebo smrtelně zraní tisíce pracovníků. Kromě utrpení zraněných to má i vážné ekonomické důsledky. Přitom lze většině případů předcházet.
celý článek
Základní informace k problematice RoHS

Základní informace k problematice RoHS

17.2.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013, upravuje v ČR agendu, která se zpravidla označuje jako "RoHS".
celý článek
Nejčtenější

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz č. 1 Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a? Vymezení výše i obsahu poplatku podle § 17a zákona o odpadech ...
celý článek

Zákon č. 59/2006 Sb. a Směrnice Seveso IIIArchiv

12.8.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uplatňuje se v praxi směrnice Seveso III? Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18 /EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES ...
celý článek

K zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz č. 1 Může obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem obsahovat i povinnosti, které zabezpečí čistotu obce, jako např. povinnost třídění odpadů, povinnost úklidu kolem popelnic? Obecně ...
celý článek

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakter pracovního řádu Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů ...
celý článek

Příloha č. 3 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práciArchiv

21.1.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příloha č. 3 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci Vzor   Pořadové číslo:  ................ nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.   Poskytovatel zdravotní péče:  ................  identifikační údaje poskytovatele ...
celý článek
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě

10. 2. 2017

Praha

Ing. Jindřich Pater

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

6. 3. 2017

Praha

Ing. Monika Becková

Pracovnělékařské služby - vyhláška 79/2013 - v roce 2017

9. 3. 2017

Praha

JUDr. Eva Dandová

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

9. 3. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Tachografy a sociální legislativa

15. 3. 2017

Praha

Bc. Milan Špás

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

28. 3. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

 

5. 4. 2017

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Kategorizace prací

6. 4. 2017

Praha

JUDr. Eva Dandová

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

 

10. 4. 2017

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

11. 4. 2017

Zlín

Ing. Zdeněk Šenovský

Tvorba strategií pro Průmysl 4.0 pomocí scénářů

12. 4. 2017

Praha

Mgr. Ondřej Pokorný

Mgr. Ondřej Valenta

Povinnosti dopravce a řidiče. Technické kontroly a režimy řidičů

25. 4. 2017

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

25. 4. 2017

Praha

Mgr. Tomáš Roubal

Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

2. 5. 2017

Praha

JUDr. Eva Dandová

Interní audit aneb Jak provést interní audit kvality podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

4. 5. 2017

Praha

Ing. Monika Becková

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

16. 5. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

25. 5. 2017

Praha

JUDr. Dana Římanová

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2017

29. 5. 2017

Praha

MUDr. Pavla Svrčinová

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

30. 5. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

31. 5. 2017

Praha

Robert Křepinský

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř CSc. MBA

JUDr. Martin Mikyska

 

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

 

7. 9. 2017

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Systém školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků

14. 9. 2017

Praha

Ing. Antonín Dušátko

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

 

10. 10. 2017

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

14. 11. 2017

Praha

Mgr. Tomáš Roubal

 VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: