Techportál.cz LIVE

 

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější

Novinky v odborných časopisech 37/2018Garance

20.9.2018, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkonné břitové destičky Nové břitové destičky rodiny Applitec Pro-Line charakterizují dva protilehlé břity, tuhé a stabilní upínání z boku pomocí dvou šroubů a drážkovaného boku VBD na upínací straně. Vyrábí se ve dvojím ...
více

Plánování odváděné výrobyGarance

20.9.2018, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při plánování odváděné výroby se nejprve určí výrobní program. Výrobní program představuje sortimentní skladbu a objemy výroby jednotlivých druhů výrobků, které se mají v určitém období zajistit. Po rozložení do jednotlivých období plánovacího intervalu (např.…
více
Průmysl v Moravskoslezském kraji čerpá ze stoleté tradice

Průmysl v Moravskoslezském kraji čerpá ze stoleté tradice

20.9.2018, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Svaz průmyslu a dopravy ČR si letos připomíná sto let své existence. Po celou tuto dobu hrál na průmyslové mapě Československa a následně České republiky významnou roli průmysl v Moravskoslezském kraji.
více
Doby, kdy byla čelní skla vozidel plná mýtných jednotek (OBU) končí díky nové palubní jednotce

Doby, kdy byla čelní skla vozidel plná mýtných jednotek (OBU) končí díky nové palubní jednotce

20.9.2018, Zdroj: EUROWAG (https://www.eurowag.com/)
Eurowag představuje komplexní soubor nových funkcí s palubní jednotkou, připravenou na EETS. S novou OBU mohou zákazníci platit mýto v Maďarsku, Rakousku, za dánsko-švédské mosty a brzy také ve Slovinsku a v Belgii První palubní jednotky dostanou zákazníci ...
více
Nové informace Evropské chemické agentury ECHA

Nové informace Evropské chemické agentury ECHA

20.9.2018, Daniela Kubíčková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Evropská agentura ECHA aktualizovala dva informační listy, a to Informace o chemických látkách Chemická bezpečnost a vaše podnikání Oba informační listy a řada dalších je k dispozici ve 23 jazycích členských států EU, mezi nimi ...
více
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
více

Podmínky pro výkon státního požárního dozoruGarance

8.10.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související právní předpisy Zákon č . 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád). Zákon č. 64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 2 ...
více

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…
více

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?
více

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Moderní metody oceňování majetku

2. 10. 2018

Praha

Ing. Petr Ort Ph.D.

ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe

2. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Procesní management (dvoudenní)

2. a 3. 10. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z

4. 10. 2018

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

Povinnosti dopravce a řidiče. Technické kontroly a režimy řidičů

9. 10. 2018

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

Aplikace požadavků GDPR v systému řízení organizací a příklady s návodem k použití

9. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů

11. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Oceňování nemovitého majetku obcí

11. 10. 2018

Praha

Ing. Petr Ort Ph.D.

Ocelové konstrukce-provoz, kontroly a údržba

15. 10. 2018

Praha

Martin Šturma

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

15. 10. 2018

Praha

Ing. Jarmil Mikulík

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

16. 10. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

16. 10. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Interní audit kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016

16. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

16. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Čiperová

Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

17. 10. 2018

Praha

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

Nová norma ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP

18. 10. 2018

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

23. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

BOZP na staveništi a ve výstavbě - koordinátor BOZP, plán BOZP a oznámení o zahájení stavby na OPI

26. 10. 2018

Praha

Ing. Jindřich Pater

Skladový provoz pohledem bezpečnosti práce a požadavků bezpečnostních předpisů

30. 10. 2018

Praha

Ing. Antonín Dušátko

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

31. 10. 2018

Ostrava

Robert Křepinský

JUDr. Martin Mikyska

MUDr. Dana Kuklová CSc.

MUDr. Dana Šviráková

RNDr. Jiří Urbanec

Konference kvality 2018

31. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Ing. Lubor Homolka

Mgr. Jiří Jandečka

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Ing. Lukáš Turza Ph.D.

Energetický audit nebo normu ISO 50001?

1. 11. 2018

Praha

RNDr. Tomáš Chudoba

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

6. 11. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Tachografy a sociální legislativa

7. 11. 2018

Praha

Bc. Milan Špás

Oceňování věcných břemen a práva stavby

8. 11. 2018

Praha

Ing. Petr Ort Ph.D.

Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy

9. 11. 2018

Praha

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALOG.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

13. 11. 2018

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Integrovaný systém managementu s využitím ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 jednoduše – požadavky s návodem k použití

13. 11. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Projektový management

14. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Konference BOZP v roce 2019

 

19. 11. 2018

Praha

Robert Křepinský

MUDr. Ivan Kučera Ph.D.

MUDr. Dana Kuklová CSc.

JUDr. Martin Mikyska

JUDr. Irena Machátová

Mgr. Pavel Fošum

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2019

20. 11. 2018

Praha

Ing. Petr Šulc

Ing. Hana Krejsová

Ing. Zbyněk Krayzel

Ing. Václav Kuncl

RNDr. Oldřich Jarolím

Mgr. Martin Marko

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

21. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

22. 11. 2018

Praha

Mgr. Tomáš Roubal

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

27. 11. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Požadavky na systém managementu BOZP dle ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

27. 11. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Metoda 5S - praktické použití

28. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

29. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Novela stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

30. 11. 2018

Praha

Ing. Jindřich Pater

Interní audit kvality a environmentu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

6. 12. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Výpočtové modelování pro pokročilé. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

11. 12. 2018

Praha

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe

22. 1. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Aplikace požadavků GDPR v systému řízení organizací a příklady s návodem k použití

30. 1. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

30. 1. 2019

Praha

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019

4. 2. 2019

Praha

MUDr. Pavla Svrčinová

Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů

6. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Nový návod pro auditování s komentářem k použití – ISO 19011:2018

12. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

20. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

27. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

5. 3. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Integrovaný systém managementu s využitím ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 jednoduše – požadavky s návodem k použití

6. 3. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Výpočtové modelování pro pokročilé. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

12. 3. 2019

Praha

Ing. Petr Vosynek Ph.D.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

20. 3. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

9. 4. 2019

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Interní audit kvality a environmentu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

9. 4. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Nový návod pro auditování s komentářem k použití – ISO 19011:2018

23. 4. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Nový návod pro auditování s komentářem k použití – ISO 19011:2018

21. 5. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

4. 6. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: