dnes je 9.4.2020

Nejnovější

Normy ČSN pro energetiku 4/2020

9.4.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro energetiku 4/2020Nové normy ČSN pro energetiku vydané v dubnu 2020. ČSN EN 1434-5+A1 Měřidla přenosu tepelné energie - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření Tato evropská norma stanovuje zkoušky pro prvotní ověření a platí pro "měřidla přenosu tepelné energie". "Měřidla ...

Strojaři z Brna testují kompresní rámečky, které mají zvýšit účinnost roušek

9.4.2020, Zdroj: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Strojaři z Brna testují kompresní rámečky, které mají zvýšit účinnost roušekRámeček z pružného materiálu, který pomůže roušce lépe přilnout na obličej a zamezí vzduchu, aby unikal bokem. Jednoduché řešení, které by mohlo pomoci zvýšit účinnost roušky při jejím nošení, teď testují vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Dříve…

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2020

9.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2020Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ vdubnu 2020.

Česká maska ochrany FFP3 se připravuje pro sériovou výrobu

9.4.2020, Zdroj: CzechInvest

Česká maska ochrany FFP3 se připravuje pro sériovou výrobuNa český i zahraniční trh plánují tvůrci dodávat až deset tisíc kusů denně. Český výzkumný tým vedený startupem TRIX Connection při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) vyrobil společně s experty z českých firem ochrannou masku ...

Skoro tři čtvrtiny firem nepovažují vládou přijatá opatření za dostatečná

9.4.2020, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Skoro tři čtvrtiny firem nepovažují vládou přijatá opatření za dostatečnáUž více než měsíc ovlivňuje průmyslovou výrobu v České republice krize kvůli šíření nového typu koronaviru. Firmy se s nastalou mimořádnou situací vypořádávají různě. Desetina jich musela zcela uzavřít výrobu, téměř třetina podniků hlásí snížení výroby o více…

více článků
Nejčtenější

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?

Dokumentace o provedeném školeníArchiv

23.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v ust. § 103 odst. 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen určit způsob vedení dokumentace o provedeném školení. V jakém rozsahu bude dokumentace vedena, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele.

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

§ 12Archiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Kdo je odpovědný za škodu a odpady vzniklé v důsledku havárie? Za škodu vzniklou v důsledku havárie jiným osobám, odpovídá osoba, která tuto havárii způsobila . Odpovědnost za odpady vzniklé při likvidaci havárie ...

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze II

15.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Dohoda ADR v roce 2020

16.4.2020, On-line, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstoupila v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné pro rok 2019 a 2020, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava).

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze III

20.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Psychosociální rizika při práci v době "koronavirové"

21.4.2020, On-line, MUDr. Vladimíra Lipšová

Psychosociální rizika při práci vyplývají z charakteru práce, vztahů na pracovišti i mimo něj. Je prokázáno, že výskyt těchto rizik na pracovišti má dopad na psychické i fyzické zdraví zaměstnanců. To, zda a jak mohou být tato rizika ovlivněna současnou krizovou situací, jak tato rizika řídit a jaká preventivní opatření zavádět bude obsahem tohoto sdělení.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky)

21.4.2020, On-line, Ing. Lenka Lišková

Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC látky) jsou látky, které jsou díky svým vlastnostem jednou z nejpřísněji regulovaných skupin látek v rámci nařízení REACH.

Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody