dnes je 4.12.2020

Nejnovější

Podnikové normy energetiky

4.12.2020, Zdroj: České sdružení regulovaných elektroenergetických společností

Podnikové normy energetikyČeské sdružení regulovaných elektroenergetických společností zveřejňuje nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE).

Zaměstnavatelé a odbory: Schvalte kurzarbeit. Potřebujeme, aby byl účinný od Nového roku

4.12.2020, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Zaměstnavatelé a odbory: Schvalte kurzarbeit. Potřebujeme, aby byl účinný od Nového rokuSvaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů apelují na poslance, aby urychlili jednání o…

Investiční pobídky budou dostupnější nejen pro výrobce zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek

4.12.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Investiční pobídky budou dostupnější nejen pro výrobce zdravotnických prostředků a ochranných pomůcekVláda schválila změny v podmínkách poskytování investičních pobídek. Snáze na ně dosáhnou výrobci zdravotnického zboží, ochranných pomůcek nebo ze sektoru farmacie. Jedná se o změnu nařízení vlády č. 221/2019 Sb., které je prováděcím právním předpisem k zákonu…

Normy ČSN pro energetiku 12/2020

4.12.2020, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro energetiku 12/2020Nové normy ČSN pro energetiku a související aspekty vydané v prosinci 2020. ČSN 34 7010-82 ed. 2 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody Tento harmonizační dokument porovnává a specifikuje zkušební metody, které se mají použít pro zkoušení ...

Hygienický manuál pro praxe žáků

4.12.2020, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hygienický manuál pro praxe žákůCílem manuálu, který zpracoval SP ČR společně s MŠMT, je zvýšit jistotu firem při realizaci praxi na pracovištích v období nouzového stavu a opatření spojených s epidemií Covid-19 a zároveň pomoci návratu žáků na praxe u zaměstnavatelů. Jsme přesvědčeni, že…

více článků
Nejčtenější

Acetát celulózy (CA)Garance

6.3.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Acetát celulózy se získává esterifikací hydroxylových skupin celulózy. Vychází se při tom z celulózy, na kterou se působí anhydridem kyseliny octové (acetanhydridem). Reakci lze provést do prvního, druhého nebo třetího stupně, podle počtu hydroxylových…

Destruktivní zkoušky svarových spojůGarance

18.9.2017, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Destruktivní zkoušení svarových spojů patří mezi důležité činitele pro zajištění technické bezpečnosti svařovaných konstrukcí. Destruktivními zkouškami ověřujeme užitné vlastnosti svarových spojů, které zajišťují odolnost vůči vnějším vlivům jako je zatížení a…

Potrubní dopravaGarance

18.5.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento druh dopravy patří k nekonvenční dopravě a je používán k přepravě hromadných komodit (plyny, kapaliny, páry, apod.). Trasu dopravní cesty určuje místo výroby, nebo těžby a místo spotřeby dané komodity.

Smart tachografy a budoucnost provozování silniční dopravyGarance

24.7.2018, Bc. Milan Špás, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přinejmenším od roku 2014, kdy přišlo na svět nařízení o tachografech č.  165/2014 , víme nebo alespoň tušíme, že nás při provozování silniční nákladní nebo osobní dopravy čeká poměrně významná změna.

Smrštění a dodatečné smrštění při vstřikování plastůGarance

6.6.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochlazováním ze zpracovatelské teploty, tuhnutím a pokračujícím ochlazováním na teplotu okolí, tj. asi 20 0C, se objem plastu zmenšuje a hmota se smršťuje. Změny objemu je možné posuzovat buď z hlediska výstřiku jako celku a měřítkem těchto totálních změn je…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů

9.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela odpadových zákonů přináší celou řadu změn. Jaká jsou jejich pozitiva a jaká negativa?

Aktuální změny bezpečnostního listu

9.12.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Podrobný rozbor aktuálních změn Přílohy II nařízení REACH zavedených nařízením 2020/878. Využití SW CASEC nejen pro tvorbu bezpečnostních listů, ale i pro management chemických látek a směsí ve firmě. Tvorba výstupů požadovaných národní legislativou v BOZP, PO a ochraně životního prostředí a také evropskými nařízeními v souvislosti s chemickými látkami.

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

11.12.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami jejich mediace ze strany vnějších osob, především manažerů.

Nakládání s vodami v průmyslu

16.12.2020, On-line, Mgr. Kateřina Holendová

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Zásadní změny v odpadových zákonech aneb nové nakládání s odpady od 1. 1. 2021

12.1. – 26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech, novela zákona o obalech i nový zákon o výrobcích s ukončenou životností schválila Poslanecká sněmovna! Platnost všechny nové zákony nabydou 1. 1. 2021. Všechny tyto změny Vám představíme v balíčku tří webinářů, a to včetně jejich prováděcích předpisů, které už si také razí cestu Sněmovnou a jejichž navrhované znění už je také známé.

Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...