dnes je 21.9.2019
Nejnovější

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2019 pro biomasu k výrobě tepla

20.9.2019, Zdroj: Bioenergy Europe

Bioenergy Europe: Statistická zpráva 2019 pro biomasu k výrobě teplaOd roku 2007 poskytuje zpráva Bioenergy Europe podrobný statistický přehled o odvětví bioenergetiky v EU. Zpráva přináší každý rok nové údaje a závěry o dynamice evropského trhu s bioenergií. Pomáhá průmyslu, investorům, zákonodárcům a všem odborníkům na ...

Francie bojuje s přetíženými nákladním vozidly. Testuje vysokorychlostní vážení

20.9.2019, Zdroj: Trans.INFO

Francie bojuje s přetíženými nákladním vozidly. Testuje vysokorychlostní váženíFrancouzi testují dynamický systém pro vážení nákladních a dodávkových vozidel, a to na východě země. Vysokorychlostní vážení se má pak rozšířit po celé zemi.

Konference na MSV v Brně představí nejmodernější technologie profesionálního 3D tisku

20.9.2019, Zdroj: CONTROL ENGINEERING

Konference na MSV v Brně představí nejmodernější technologie profesionálního 3D tiskuNenechte si ujít nejvýznamnější oborovou událost, která vás seznámí se špičkovými technologiemi 3D tisku z kovů, plastů a kompozitů v české praxi.

HSE 360° Summit. 30. až 31. ledna 2020 - Berlín

20.9.2019, Zdroj: GLC Europe

HSE 360° Summit. 30. až 31. ledna 2020 - BerlínPo velkém úspěchu HSE 360° Summit v roce 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem pokračuje seriál těchto setkání největší událostí v bezpečnosti a ochraně zdraví - dalším HSE 360° Summitem, pořádaným tentokrát ve dnech 30. a 31 ledna 2020 v hlavním městě Německa, ...

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště vyzdvihují příkladné nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích

20.9.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště vyzdvihují příkladné nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištíchEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlašuje v rámci 14. ročníku své soutěže Ceny za správnou praxi oceněné a doporučované příspěvky organizací, jež zaujaly inovativní přístup k úspěšnému zvládání rizik spojených s…

více článků
Nejčtenější

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Podmínky pro výkon státního požárního dozoruGarance

8.10.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č . 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád). Zákon č. 64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 2 ...

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

Vzory dokumentace o školeníGarance

13.3.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro potřeby zaměstnavatelů přikládáme vzory písemností, které vyhotovují v souvislosti s prováděním školení o požární ochraně:

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Příprava a řízení investic do technických zařízení a strojů

18. 9. 2019

Praha

Martin Šturma

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

19. 9. 2019

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba

26. 9. 2019

Praha

Martin Šturma

Metoda 5S - praktické použití

1. 10. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

1. 10. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Nový návod pro auditování s komentářem k použití – ISO 19011:2018

2. 10. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Bezpečný provoz systémů pro skladování

3. 10. 2019

Praha

František Boška

Hodnocení plastových dílů, vady a příčiny jejich vzniku

4. 10. 2019

Praha

Ing. Dagmar Měřínská Ph.D.

Konzultační seminář k problematice technických zařízení

7. 10. 2019

Praha

Martin Šturma

Nástup inteligentních tachografů a technické silniční kontroly vozidel

8. 10. 2019

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

EIA a stavební zákon v praxi

8. 10. 2019

Praha

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Petr Slezák

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

9. 10. 2019

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

10. 10. 2019

Praha

JUDr. Dana Římanová

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

14. 10. 2019

Praha

Ing. Jarmil Mikulík

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

14. 10. 2019

Ústí nad Labem

Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová CSc., JUDr. Martin Mikyska

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

15. 10. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II

17. 10. 2019

Praha

Martin Šturma

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

21. 10. 2019

Praha

Ing. Monika Čiperová

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z

21. 10. 2019

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví

22. 10. 2019

Praha

Ing. Antonín Dušátko

Konference kvality 2019

31. 10. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

6. 11. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Tachografy a sociální legislativa

7. 11. 2019

Praha

  1. Bc. Milan Špás

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

12. 11. 2019

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

14. 11. 2019

Praha

Martin Šturma

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

21. 11. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Konzultační seminář k problematice technických zařízení

21. 11. 2019

Praha

Martin Šturma

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

26. 11. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

3. 12. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o přestupcích

9. 12. 2019

Praha

JUDr. Dana Římanová

Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost (Doškolení odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik)

12. 12. 2019

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

 VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody