dnes je 20.7.2024

Input:

Potrubní doprava

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.5 Potrubní doprava

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Tento druh dopravy patří k nekonvenční dopravě a je používán k přepravě hromadných komodit (plyny, kapaliny, páry, apod.). Trasu dopravní cesty určuje místo výroby, nebo těžby a místo spotřeby dané komodity.

Výhody potrubní dopravy:

 • vysoká spolehlivost a kapacita,

 • vysoká produktivita,

 • vysoká automatizace procesů,

 • nízká ovlivnitelnost provozu klimatickými podmínkami,

 • centrální řízení s dálkovým ovládáním,

 • ochrana životního prostředí,

 • nízké náklady na přepravu,

Nevýhody potrubní dopravy:

 • vysoké investiční náklady,

 • nevhodná doprava pro menší množství komodity,

 • problémy při změně druhu substrátu,

 • malá flexibilita.

Základní prvky potrubní dopravy

Potrubí

K pohybu přepravovaného substrátu je potřebný tlakový rozdíl, na začátku a na konci dopravní cesty (potrubí), pro překonání ztrát, vznikajících průtokem potrubím.

Rozdělení potrubí:

 • podle druhu přepravované komodity – ropovody, vodovody, plynovody, parovody, vzduchovody, olejová potrubí, potrubí pro přepravu chemických látek, mléka, piva, aj.,

 • podle tlaku média – nízkotlaká,

Nahrávám...
Nahrávám...