dnes je 25.5.2020

Nejnovější

Zakázané práce a fyzická zátěžArchiv

25.5.2020, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce zakázané ženám Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po ...

Souběh mimořádné a periodické prohlídky po delší pracovní neschopnosti

25.5.2020, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ráda bych se zeptala, pokud pracovník absolvuje mimořádnou prohlídku z důvodu dlouhé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci např. 10.5.2020, a další termín periodické lékařské prohlídky má 10.6.2020, musí tuto prohlídku absolvovat, nebo se lhůta pro provedení ...

Studie: Příspěvek ukládání energie k bezpečnosti dodávek elektřiny v Evropě

25.5.2020, Zdroj: Evropská komise

Studie: Příspěvek ukládání energie k bezpečnosti dodávek elektřiny v EvropěPodle nové studie zveřejněné Evropskou komisí budou inovativní řešení skladování energie hrát důležitou roli při zajišťování integrace obnovitelných zdrojů energie do evropské sítě, a to s co nejnižšími náklady. To pomůže dosáhnout cílů v oblasti dekarbonizace…

Výhodou hybridního dvojčete je predikce budoucího stavu v reálném čase

25.5.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Výhodou hybridního dvojčete je predikce budoucího stavu v reálném časeNa poli optimalizace údržby zařízení se digitální dvojčata ukázala jako velmi účinný nástroj. Cílem jejich implementace je pochopení toho, jak se projevují určité kombinace materiálových komponent, míra vytížení strojního zařízení a především prediktivní…

Výzva pro české výrobce ochranných prostředků: Evropa otevírá program rescEU

25.5.2020, Zdroj: CzechInvest

Výzva pro české výrobce ochranných prostředků: Evropa otevírá program rescEUČeské firmy mohou nabídky produktů podávat prostřednictvím CzechInvestu do 29. května 2020. Evropská komise reaguje na pandemii koronaviru. Společně s členskými státy se proto rozhodla vytvořit pohotovostní zásoby lékařského vybavení a osobních ochranných ...

více článků
Nejčtenější

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Dokumentace o provedeném školeníArchiv

23.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v ust. § 103 odst. 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen určit způsob vedení dokumentace o provedeném školení. V jakém rozsahu bude dokumentace vedena, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele.

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Balíček on-line seminářů k odpadové legislativě

26.5. – 29.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Nabízíme Vám balíček deseti on-line seminářů k problematice nové odpadové legislativy na následující témata:

Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady

26.5.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou sběru, výkupu, úpravy, zpracování, energetického využití odpadů a skládkování odpadů.

Psychologické pasti peněz

27.5.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. Psychologicky vzato to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké „mentální škatulky“ je zařadili. A nakládají tak s nimi způsobem, který přestává být rozumný. Cílem semináře je ukázat, jak se vyvarovat psychologicky podmíněným chybám při nakládání se penězi, a to v osobním i pracovním životě.

BOZP na staveništi

29.5.2020, On-line, Ing. Jindřich Pater

On-line seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Nový zákon o odpadech - obce

2.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi, změnami povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů

Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody