dnes je 27.10.2020

Nejnovější

Jiří Cienciala: V ocelárně jsem si vydělával už v patnácti na nové lyže

26.10.2020, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jiří Cienciala: V ocelárně jsem si vydělával už v patnácti na nové lyžePoložil základy dnešního úspěchu Třineckých železáren. Za změny, které v huti zaváděl, si nejednou vysloužil spoustu kritiky. „Trvalo to několik let, ale lidé nám uvěřili, že budeme úspěšní. A o správnosti naší cesty jsme přesvědčili také akcionáře železáren.…

Zproštění se odpovědnosti za úraz

26.10.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká úrazu, který se přihodil na pracovní cestě, tedy při řízení služebního vozidla (nehoda) a policie určila jako viníka nehody řidiče (řidič služebního vozidla pochybil). Jaký je postup - možnost zproštění odpovědnosti s části nebo zcela atd.) ...

Jaký byl čtvrtý ročník Konference kvality 2020?

26.10.2020, Ing. Veronika Bradová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký byl čtvrtý ročník Konference kvality 2020?Nový přístup k ověřeným metodám, tak zněl podtitul letošní konference kvality. Tento ročník byl oproti minulým letům jiný, kvůli epidemiologické situaci byla konference pořádána on-line.

Ať tvrdý nebo měkký, brexit Česko zabolí

26.10.2020, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o.

Ať tvrdý nebo měkký, brexit Česko zabolíMezi EU a Británií vrcholí přetahování o porozvodovou obchodní dohodu. Ať už se ji vyjednat podaří nebo ne, českým vývozcům i dovozcům přibydou starosti. Při tvrdém i měkkém brexitu je od ledna zatíží povinnost předkládat celní prohlášení. Návrat…

Využití referentského vozidla k převozu dalších osob

24.10.2020, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadřízený mi přikazuje užívat referentský vůz na převoz lidi. V pracovní smlouvě však o tom žádná zmínka není, pouze část, že souhlasím s vysíláním na služební cesty. Mám tedy právo odmítnout řízení referentského vozu a převozu lidi? Ing. Miroslava Šmídová ...

více článků
Nejčtenější

Acetát celulózy (CA)Garance

6.3.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Acetát celulózy se získává esterifikací hydroxylových skupin celulózy. Vychází se při tom z celulózy, na kterou se působí anhydridem kyseliny octové (acetanhydridem). Reakci lze provést do prvního, druhého nebo třetího stupně, podle počtu hydroxylových…

§ 12Archiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Kdo je odpovědný za škodu a odpady vzniklé v důsledku havárie? Za škodu vzniklou v důsledku havárie jiným osobám, odpovídá osoba, která tuto havárii způsobila . Odpovědnost za odpady vzniklé při likvidaci havárie ...

Potrubní dopravaGarance

18.5.2017, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento druh dopravy patří k nekonvenční dopravě a je používán k přepravě hromadných komodit (plyny, kapaliny, páry, apod.). Trasu dopravní cesty určuje místo výroby, nebo těžby a místo spotřeby dané komodity.

§ 14Archiv

20.7.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Musí být k provozování skladu souhlas podle § 14 odst. 1? Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ...

Jakostní ocel FeP01Garance

3.5.2008, Ing. Ivan Fürbacher, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.0330, FeP01/DC01/St2/St12, 1.0330, FeP01/DC01/St2/St12

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Pracovnělékařské služby a prohlídky

2.11.2020, On-line, Robert Křepinský

Na on-line semináři se seznámíte s problematikou pracovnělékařských služeb.

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021

4.11.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Jak při rozhovoru poznat, že druhá strana lže

20.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Důvodem je, řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Cílem semináře je ukázat, které neverbální projevy mohou naznačit, že nám náš protějšek velmi pravděpodobně neříká pravdu.

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

23.11.2020, On-line, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

On-line seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední novele v podání zástupců hlavních zúčastněných stran.

Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody