dnes je 18.7.2024

Input:

Vymezení hlavních skupin komunálních odpadů

11.7.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Vymezení hlavních skupin komunálních odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

V souvislosti s předkládanou specifikací vlastností a základních charakteristik komunálních odpadů a metodik pro jejich zjišťování je účelné definovat hlavní skupiny komunálních odpadů a provést jejich věcné vymezení.

Komunální odpad

Komunálním odpadem v souladu s § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. V souladu s § 4 písm. p) zákona se za původce (vlastníka) těchto odpadů považuje obec. V Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) je komunální odpad zařazen ve skupině 20.

Za rozhodující skupiny komunálních odpadů v souvislosti s dále uváděnými vlastnostmi se považují: domovní odpad, objemný odpad, ostatní odpady.

Domovní odpad

Domovním odpadem je ta část komunálního odpadu, který vzniká v domácnostech jako běžný odpad ze spotřeby obyvatelů domácností. Domovní odpad se odkládá a soustřeďuje ve

Nahrávám...
Nahrávám...