dnes je 17.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na dotazy k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

5.8.2003, , Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Další série odpovědí.

Jaké jsou požadavky na osoby provádějící odběr vzorků odpadů pro účely hodnocení jejich vyluhovatelnosti?

Provádět odběry vzorků odpadů pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti a stanovení škodlivin v sušině pro účely skládkování mohou, podle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky, pouze osoby, které byly k této činnosti proškoleny a přezkoušeny (pověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů odběry vzorků a protokoly o jejich odběru provádět mohou, pokud povinné školení podle § 7 odst. 6 písm. c) zákona je ukončeno přezkoušením (např. certifikační zkouška)). Analytické rozbory odpadů pro účely skládkování (tj. analýzy vodných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...