dnes je 15.7.2024

Input:

Oblast platnosti

30.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.1 Oblast platnosti

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

NV č. 26/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., v platném znění (dále pouze NV č. 26/2003 Sb.), se obecně vztahuje na všechna tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar.

Definice

Přitom tlakovým zařízením dle § 1 nařízení jsou nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj (zahrnují se také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka atd.).

V této definici je:

Nádoba

1. nádoba – těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; může se skládat z více než jednoho tlakového prostoru,

Potrubí

2. potrubí – potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku; za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu,

Bezpečnostní systémy

3. bezpečnostní výstroj – zařízení určená k ochraně tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí; zahrnují zařízení jak pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová průtržná pojistná zařízení, vzpěrné tyče, řízené pojistné systémy, tak omezující zařízení, která buď uvádějí v činnost regulační zařízení nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a bezpečnostní měřicí, řídicí a regulační systémy související s bezpečností,

Tlaková výstroj

4. tlaková výstroj – zařízení, která mají provozní funkci a jejichž těleso je vystaveno vnitřnímu tlaku.

Nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav tlakových zařízení (dvě a více tlakových zařízení podle výše uvedených bodů 1 až 4 sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku) s nejvyšším dovoleným tlakem větším než 0,5 bar. Tento obecný požadavek platí vždy, nicméně to ještě neznamená, že každé tlakové zařízení nebo sestava jsou stanovený výrobek. Tato problematika bude vysvětlena v dalších kapitolách.

Mimo uváděného rozsahu působnosti, definic pojmů a definic jednotlivých částí tlakového zařízení a jejich sestav uvádí nařízení vlády zejména základní požadavky na tlaková zařízení a sestavy, postupy posuzování shody a náležitosti ES prohlášení o shodě. Povinně jsou tlaková zařízení, podle požadavků v nařízení vlády stanovených, označována označením CE.

Podrobnosti k pojmu sestava

Podrobnosti k pojmu sestava

Sestavou se dle NV č. 26/2003 Sb. rozumí několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku. Stejně je sestava definována i ve Směrnici 97/23/ES, kde je tato definice logicky uvedena v části definic (bod 2.1.5 odst. 2 čl. 1.), zatímco v našem NV je uvedena v odst. 1 § 1 jako nějaké vysvětlení v závorce.

Bez ohledu na to,

Nahrávám...
Nahrávám...