dnes je 15.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novely zákonů z oblasti ochrany životního prostředí

13.3.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Vládě ČR bude předložen tzv. „změnového zákona“, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

1. Zákon o obalech

Upravuje se definice pojmu obal a v § 4 se doplňuje pojem obalový materiál.

Zrušuje se ustanovení, kde byla stanovena povinnost osoby, která uvádí obal na trh, vypracovat prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a přidat toto osobě, která uvádí o obal do oběhu. Zcela nově se zavádí povinnost osoby, která

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...