dnes je 15.7.2024

Input:

124/2007 Sb., Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče, ve znění účinném k 4.7.2019

č. 124/2007 Sb., Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče, ve znění účinném k 4.7.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2007
o vzoru paměťové karty řidiče
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
166/2019 Sb.
(k 4.7.2019)
mění § 1, § 2 a přílohu
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1)
§ 2
Paměťová karta řidiče
(1)  Paměťová karta řidiče je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm, má bílou barvu a je vybavena paměťovým čipem.
(2)  Jednotlivé údaje na paměťové kartě řidiče jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě vlastnoručního podpisu držitele paměťové karty řidiče.
(3)  Na přední straně paměťové karty řidiče jsou uvedeny tyto údaje:
a)  rozeznávací značka České republiky „CZ”, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, která je umístěna v kruhu 12 žlutých hvězd,
b)  nápis „KARTA ŘIDIČE” provedený velkými písmeny v českém jazyce,
c)  slova „KARTA ŘIDIČE” v českém jazyce a v jazycích ostatních členských států Evropské unie, která jsou vytištěna v šedé barvě jako součást podkladu přední strany paměťové karty,
d)  označení „G2” provedené velkým písmem v modré barvě.
(4)  Na přední straně paměťové karty řidiče jsou pod číselnými kódy uvedeny tyto údaje:
1.  příjmení,
2.  jméno,
3.  datum narození,
4a.  datum začátku platnosti karty,
4b.  datum vypršení platnosti
Nahrávám...
Nahrávám...