dnes je 22.1.2020

Nejnovější

Reklamace a promlčení v přepravních vztazích z pohledu aktuální judikaturyGarance

21.1.2020, JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S., Zdroj: Verlag Dashöfer

Častou a praktickou otázkou v oblasti přepravy je, jak dlouho je možné uplatňovat nároky mezi dopravcem a jeho zákazníkem navzájem, aniž by tyto nároky byly promlčeny. Významný vliv na danou otázku má především v oblasti silniční dopravy, a to vnitrostátní…

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE a KVETGarance

21.1.2020, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 403/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o…

Hospodářská komora v loňském roce zpracovala přes 3000 žádostí firem o skoro 17 tisíc pracovníků z Ukrajiny a dalších zemí

21.1.2020, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora v loňském roce zpracovala přes 3000 žádostí firem o skoro 17 tisíc pracovníků z Ukrajiny a dalších zemíPřes 3000 žádostí firem o 15400 zaměstnanců z Ukrajiny a 1375 pracovníků z dalších zemí, jako jsou Bělorusko, Mongolsko, Filipíny, Srbsko, Moldavsko, Indie a Kazachstán, zpracovala v loňském roce ve vládou regulovaných režimech pro zrychlené přijímání…

Vyhrožování sebevraždou

21.1.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Setkali jsme se s následující událostí: do kanceláře zaměstnance vstoupila osoba (klient organizace), zaměstnance odstrčila, vylezla na vnější parapet okna nad frekventovaným chodníkem a vyhrožovala skokem, pokud nebudou splněny její požadavky. Jak má ...

Připravenost na ozbrojený útok

21.1.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych se zeptal na správný postup, pokud dojde k ozbrojenému útoku, jako došlo nedávno ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jak by se mělo postupovat v objektu, kde k útoku došlo a jak ve veřejnosti přístupných objektech v okolí (úřady, pošty, školy, obchody, apod. ...

více článků
Nejčtenější

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?

VZOR: Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

8.2.2014, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb podle úpravy zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. Vzor obsahuje náplň poskytovaných pracovnělékařských služeb (preventivní prohlídky, posudková…

K zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem obsahovat i povinnosti, které zabezpečí čistotu obce, jako např. povinnost třídění odpadů, povinnost úklidu kolem popelnic?

Podmínky pro výkon státního požárního dozoruGarance

8.10.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č . 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád). Zákon č. 64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 2 ...

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Dohoda ADR v roce 2019

Novinky v přepravě nebezpečných věcí

14. 1. 2020

Praha

Ing. Pavel Konečný

Ohlašování odpadů do ISPOP v roce 2020 a aktuální odpadová legislativa

24. 1. 2020

Praha

Ing. Monika Čiperová

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

5. 2. 2020

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Metoda 5S - praktické použití

18. 2. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

19. 2. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

20. 2. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

10. 3. 2020

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

10. 3. 2020

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Inovace v BOZP

13. 5. 2020

Praha

Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

26. 5. 2020

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Konference kvality 2020

22. 10. 2020

Praha

Ing. Monika Becková

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Konference BOZP v roce 2021

23. 11. 2020

Praha

 

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2021

24. 11. 2020

Praha

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody