dnes je 24.4.2019
Nejnovější

Změna odpadového a chemického zákona v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtutiGarance

24.4.2019, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané změny, jež přináší zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti. Zejména je pozornost zaměřena na vztah k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů,…

Novinky v legislativě pro 17. týden roku 2019

24.4.2019, Zdroj: Fulsoft

Novinky v legislativě pro 17. týden roku 2019Přehled změn právních předpisů v období od 15.4.2019 do 21.4.2019 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 106/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona ...

Obnovitelné zdroje energie 3D: Na jakém principu fungují?

24.4.2019, Zdroj: ČEZ

Obnovitelné zdroje energie 3D: Na jakém principu fungují?ČEZ provozuje interaktivní aplikaci, v níž ukazuje principy fungování jednotlivých zdrojů energie. Výuková aplikace Obnovitelné zdroje energie 3D představuje prostřednictvím názorných 3D modelů zajímavý pohled na zařízení a fungování širokého portfolia ...

Kongres EASTLOG 2019

24.4.2019, Zdroj: ATOZ Logistics

Kongres EASTLOG 2019Hlavním tématem blížícího se 22. ročníku největšího a nejdéle pořádaného logistického kongresu v České republice bude metamorfóza. Logistika a supply chain procházejí kompletní přeměnou, která nemá rysy jen plynulého vývoje, ale směřuje k celkové vyšší úrovni…

Regály od A do Z (3) Legislativa

24.4.2019, František Boška, Zdroj: Contia Trandng s.r.o.

Regály od A do Z (3) Legislativa Váš pečlivě vybraný dodavatel vám v pořádku dodal objednané regály, které byly kvalitně zkompletovány a vy jste je bez závad a výhrad přebrali. S regály jste obdrželi také veškerou dokumentaci, kterou jste založili do šanonu a společně s ní ...

více článků
Nejčtenější

§ 17aArchiv

12.3.2013, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které všechny náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce, prostě co vše by se mělo započítávat při stanovení výpočtu paušálního poplatku za odpady podle § 17a?

Vzory dokumentace o školeníGarance

13.3.2014, kpt. Ing. Pavla Tománková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro potřeby zaměstnavatelů přikládáme vzory písemností, které vyhotovují v souvislosti s prováděním školení o požární ochraně:

Pracovní řád podle ustanovení § 306 zákoníku práceGarance

13.5.2014, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní řád by měl, podle obecné teorie pracovního práva i podle výslovného znění § 306 zákoníku práce blíže rozvádět v souladu s právními předpisy jednotlivá ustanovení ZP, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek zaměstnavatele,…

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Dokumentace o provedeném školeníArchiv

23.9.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v ust. § 103 odst. 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen určit způsob vedení dokumentace o provedeném školení. V jakém rozsahu bude dokumentace vedena, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Název semináře

Datum a místo

Lektor

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

16. 4. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Nový návod pro auditování s komentářem k použití – ISO 19011:2018

23. 4. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

2. 5. 2019

Praha

Martin Šturma

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

7. 5. 2019

České Budějovice

Robert Křepinský

MUDr. Dana Kuklová CSc.

JUDr. Martin Mikyska

Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost (Doškolení odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik)

14. 5. 2019

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

15. 5. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků (úspora finančních prostředků)

16. 5. 2019

Praha

Martin Šturma

Povinnosti dopravce a řidiče. Změny v nákladní dopravě od října roku 2018

21. 5. 2019

Praha

Ing. Jiří Novotný, Mgr. Karel Kovář

Vstřikování - materiály, proces, vady a jejich hodnocení

23. 5. – 24. 5.  2019

Praha

Ing. Dagmar Měřínská Ph.D.

Metoda 5S - praktické použití

3. 6. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Bezpečný provoz systémů pro skladování

4. 6. 2019

Praha

František Boška

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

4. 6. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

4. 6. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Dohoda ADR v roce 2019 Novinky v přepravě nebezpečných věcí

4. 6. 2019

Praha

 

Ing. Pavel Konečný

 

Výroba a certifikace vyrobených strojních zařízení pro vlastní potřebu

5. 6. 2019

Praha

Martin Šturma

Tachografy a sociální legislativa

6. 6. 2019

Praha

Bc. Milan Špás

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z

11. 6. 2019

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem – GD&

12. 6. 2019

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba

26. 9. 2019

Praha

Martin Šturma

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

1. 10. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

9. 10. 2019

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

14. 10. 2019

Praha

Ing. Jarmil Mikulík

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

15. 10. 2019

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II

17. 10. 2019

Praha

Martin Šturma

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

21. 10. 2019

Praha

Ing. Monika Čiperová

Norma ISO 45001:2018 - roční zkušenosti z praxe

21. 10. 2019

Praha

Bc. Zdeněk Šenk

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví

22. 10. 2019

Praha

Ing. Antonín Dušátko

Konference kvality 2019

31. 10. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Tachografy a sociální legislativa

7. 11. 2019

Praha

Bc. Milan Špás

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

12. 11. 2019

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Stavební zákon - aplikační praxe rok po účinnosti novely č. 225/2017 Sb.

2. 12. 2019

Praha

Mgr. Martina Pavelková

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

3. 12. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
Techportál.cz LIVE
Informace od partnerů
PLATEBNÍ METODY
Platební metody