dnes je 31.5.2024

Input:

Základní nedostatky zjišťované při kontrolách transportních zařízení

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4.5
Základní nedostatky zjišťované při kontrolách transportních zařízení

Ing. Antonín Dušátko

Při prováděných kontrolách jsou dlouhodobě zjišťovány nedostatky zejména v následujících skupinách:

Průvodní dokumentace

Každé transportní zařízení – navazující transportní linky, ale i samostatné dopravníky, by mělo být vybaveno vhodnou průvodní dokumentací (v souladu s nařízením vlády č. 24/2003 Sb.), jejíž součástí je i návod k použití, který mj. obsahuje i předpokládané použití příslušného dopravníku (celé linky), a to jak v rámci normálního – běžného provozu, tak i v mimořádných situacích, které se dají rozumně předpokládat. Chybějící průvodní dokumentace je dlouhodobě zjišťována zejména u starších transportních zařízení, popř. u technologických linek, jejichž součástí je i transportní zařízení. (§ 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., a dále ustanovení § 4 odst. 2 nařízení vlády č 378/2001 Sb.).

Provozní dokumentace

V souvislosti se zajištěním bezpečného provozu transportních zařízení jsou zaměstnavatelé povinni zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis, ve kterém určí zejména:

  • zaměstnance oprávněné k používání jednotlivých dopravníků,

  • termíny, rozsah a způsob provádění kontrol,

  • technologický postup pro používání dopravníků,

  • zakázané činnosti,

  • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve škodlivém prostředí.

Při prováděných kontrolách je zjišťováno, že celá řada zaměstnavatelů dosud nezpracovala uvedený předpis, čímž nevytvořila jeden z předpokladů bezpečného provozu transportních zařízení.

Ale i v případech zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu je zjišťována řada nedostatků. Jako příklad lze uvést zejména jeho nekompletnost, zastaralost a neadresnost.

Provozní dokumentace by měla obsahovat dále doklady o provedených zkouškách, kontrolách, revizích apod. I tato dokumentace vykazuje různé nedostatky – zejména neúplnost. (§ 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., a dále ustanovení § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – s přihlédnutím k bodu 5 přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).

Zdravotní způsobilost zúčastněných zaměstnanců

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby obsluhy transportních zařízení a další zaměstnanci podílející se na jeho provozu, nevykonávali pracovní činnosti související s provozem a údržbou tohoto zařízení, pokud by jejich výkon neodpovídal jejich zdravotní způsobilosti.

Při sledování zdravotní způsobilosti zaměstnanců zúčastněných na provozu a údržbě transportních zařízení je zjišťováno, že zaměstnavatelé připouští, aby příslušní zaměstnanci vykonávali práce, které neodpovídají jejich zdravotní způsobilosti. (§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., a dále směrnice č. 49/1967 věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR.).

Obsluhy transportních zařízení pracující v noci nejsou vyšetřeni, resp. vyšetřováni lékařem jednak před zařazením na noční práci, jednak v pravidelných termínech – minimálně jednou ročně. (§ 94 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.).

Odborná způsobilost zúčastněných zaměstnanců

Při sledování odborné způsobilosti zaměstnanců, podílejících se na provozu, údržbě a opravách

Nahrávám...
Nahrávám...