dnes je 15.7.2024

Input:

Vykazování stavu konfigurace

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.5 Vykazování stavu konfigurace

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Vykazování stavu konfigurace je proces vytvoření a udržování databáze informací nezbytných k provádění managementu konfigurace, jehož cílem je poskytovat důvěryhodné zdroje informací pro podporu všech činností v projektech nebo zakázkách. Mohou to být například řídicí činnosti, činnosti systémového inženýrství, vývoje, výroby, logistické podpory, údržby atd.

Systém vykazování konfigurace má následující úkoly:

 • zaznamenává aktuální schválenou dokumentaci a identifikátory pro položky a jejich dokumentaci,

 • zaznamenává a podává zprávy o stavu rozpracovaných změn - od počáteční potřeby změny, přes schválení (nebo neschválení) až k jejímu zavedení,

 • zaznamenává a podává zprávy o stavu všech kritických nebo hlavních požadavků na odchylku, které ovlivní konfiguraci systému nebo položek,

 • zaznamenává a podává zprávy o výsledcích auditu konfigurace a také stav a pokyny k nakládání s identifikovanými nesrovnalostmi zjištěnými při auditu,

 • zaznamenává a podává zprávy o stavu zavádění schválených změn,

 • shromažďuje a poskytuje informace o sledovatelnosti systému a položek a jejich dokumentace,

 • zaznamenává efektivitu a stav zavedení změn (myšleno změn návrhu, výroby, modifikace, přepracování a změny režimu údržby) ve všech dodaných systémech (položkách) u všech zákazníků,

 • zaznamenává (nejlépe v elektronické podobě) dokumentaci (včetně identifikátorů) po každé revizi, vyplývající z realizované změny nebo po vzniku nové modifikace nebo verze softwaru.

Poskytování informací o produktu a jeho aktuálním stavu nemusí být omezeno pouze na interní použití ve firmě. Jestliže potřebuje stát určitým způsobem dohlížet a zasahovat do životního cyklu systému, který bude od dodavatele pořizovat, má mít možnost přístupu do takové jeho databáze. V USA je např. zaveden elektronický systém pro komunikaci dodavatelů a státu v oblasti managementu konfigurace (automatický informační systém managementu konfigurace = Automated Configuration Management Information System - CM AIS), který zabezpečuje výměnu informací. Návod, jak takový systém používat je obsažen v MIL-STD-2549, včetně pokynů pro identifikaci položek konfigurace, dokumentaci konfigurace, řízení konfigurace, zaznamenávání výsledků auditů konfigurace, a dále velmi podrobně rozvádí obsah a formáty všech 10 datových balíčků potřebných pro komunikaci s databází. Tento standard a v něm uváděné činnosti se v USA používají při všech aktivitách souvisejících s pořizováním materiálu, výzbroje a výstroje pro armádu USA, kde je povinnost zaznamenávat, udržovat a poskytovat informace o managementu konfigurace.

Typickými výstupy ze systému pro vykazování konfigurace jsou v etapě návrhu a vývoje tyto informace:

 • datum uvolnění a stav schválení každého dokumentu,

 • základní vývojová úroveň konfigurace (je tvořena souborem dokumentů na vstupu do etapy vývoje - mohou to být dokumenty jak zákazníka, tak dodavatele),

 • údaje o konfiguraci položky během vývoje, a to aktuální údaje i údaje dřívější (tzn. že vznikem nových údajů se staré nepřemažou, ale zůstávají v databázi),

 • stav všech rozpracovaných technických změn a odchylek,

 • efektivnost a stav zavedení všech schválených změn a odchylek, včetně vlivu na přepracování položky,

 • požadavky na testování nebo na certifikaci či technickou způsobilost položky, které musejí být provedeny do ukončení vývoje,

 • jak byla provedena verifikace položek,

 • výsledky funkčního auditu konfigurace.

Typickými výstupy ze systému pro vykazování konfigurace jsou v etapě výroby tyto informace:

 • hierarchický rozpad systému (produktu) na položky,

Nahrávám...
Nahrávám...