dnes je 2.4.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

V roce 2021 poprvé poklesl podíl OZE na spotřebě energie. Činil 22 %

26.1.2023, Zdroj: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)

Podíl hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů dosáhl v roce 2021 hodnoty 21,8 %. Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o pokles o 0,3 procentního bodu (pb) a vůbec první zaznamenaný pokles.

Podíváme-li se na cíl EU, který je v současnosti stanoven pro rok 2030 ve výši 32 % směrnicí 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů , je podíl 21,8 % registrovaný pro rok 2021 stále výrazně pod cílem. Země proto musí zintenzivnit své úsilí, aby zůstaly nad základní linií stanovenou v nařízení 2018/1999 o správě energetické unie a opatřeních v oblasti klimatu a aby splnily požadovanou trajektorii EU. To platí ještě

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...