„Uspořádali jsme dvě akce, kde jsme chtěli ukázat, jak široký může být pojem udržitelného rozvoje a přiblížit