dnes je 22.7.2024

Input:

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)

23.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.5
Školení zaměstnance (nemoci z povolání)

JUDr. Anna Janáková

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové a práce kategorie 3 a 4 podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a podle prováděcí vyhlášky č. 432/2003 Sb., kde je reálné nebezpečí, že zaměstnanci mohou být ohroženi nemocí z povolání nebo u nichž může nemoc z povolání propuknout.

Osnova školení

Zaměstnavatelům lze doporučit do osnovy školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci následující okruhy:

Poř. číslo  Školená látka  Podklad
je v části  
 1.   Právní předpis, který stanoví, co je to nemoc z povolání, a podmínky, za kterých tato nemoc vzniká (obdobně ohrožení nemocí z povolání).   Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání
Výklad pojmů 
 2.  Právní předpis, který stanoví, podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání (ohrožení emocí z povolání).   Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání
Výklad pojmů 
 3.   Právo zaměstnance požádat o posouzení zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání a v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání.   Postup při uznávání nemocí z povolání 
 4.   Informace od zaměstnavatele, u koho může zaměstnanec žádost o posouzení zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání a v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání podat.   Postup při uznávání nemocí z povolání 
Nahrávám...
Nahrávám...