dnes je 22.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech

24.7.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Další série dotazů a odpovědí.

 Nepovolené skládky odpadů

 Postup při řešení tzv. „černých skládek“, ohrožujících nebo poškozujících životní prostředí, vychází z ustanovení zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, které jsou těmito skládkami ohroženy, např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

 V § 42 vodního zákona je tento problém řešen jako závadný stav, kdy vodoprávní úřad a ČIŽP ukládá povinnost provést opatření k nápravě tomu, kdo tento stav způsobil („původce závadného stavu“) nebo podle potřeby nabyvateli majetku podle zákona č. 99/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...