dnes je 10.12.2022

Input:

Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

6.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.23
Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh, kterým se ruší nařízení č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Rušené nařízení vlády stanovilo podrobnosti k poskytování příspěvku na úhradu nákladu za elektřinu, zemní plyn a teplo pro druhou etapu, tedy s předpokladem zohlednění na období roku 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu již předložilo zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon reaguje na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a zavádí nový institut mimořádné tržní situace, prostřednictvím kterého se založila pravomoc vládě. Ta může prostřednictvím nařízení vlády mj. stanovovat ceny elektřiny nebo plynu, a dále v krajních případech ukládat povinnost výroby nebo dodávky elektřiny nebo plynu, ukládat povinnost nabídky elektřiny nebo plynu či limitovat obchodování s elektřinou nebo plynem. V mimořádné tržní situaci se rovněž počítá s úhradou prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v případech, kdy stanovená ceny v mimořádné tržní situace nebude pokrývat náklady na zajištění dodávky.

Za této situace se jeví toto nařízení vlády nadbytečné, neboť tuto problematiku řeší výše

Nahrávám...
Nahrávám...