dnes je 15.4.2024

Input:

Acetát celulózy (CA)

6.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.4.2 Acetát celulózy (CA)

Ing. Miloš Sova, CSc.

Typy acetátů celulózy

Acetát celulózy se získává esterifikací hydroxylových skupin celulózy. Vychází se při tom z celulózy, na kterou se působí anhydridem kyseliny octové (acetanhydridem). Reakci lze provést do prvního, druhého nebo třetího stupně, podle počtu hydroxylových jednotek, které byly esterifikovány. Vznikne tak monoacetát (C1A), diacetát (C2A) nebo triacetát (C3A)

celulózy, srovnej následující schéma.

Chemická struktura acetátů celulózy:

Charakteristické vlastnosti

Acetáty celulózy připomínají svým vzhledem rohovinu, vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi:

- mají vysokou pevnost a houževnatost,

- mají vysoký povrchový lesk,

- jsou značně odolné vůči poškrábání, neboť jejich povrch je značně pružný,

- jsou průhledné,

- jejich povrchy mají antistatický charakter, to znamená, že se na nich téměř neusazuje prach,

- dobře tlumí zvuk,

- mají dobrou zatékavost,

- nejsou náchylné ke korozi za napětí,

- přijímají vzdušnou vlhkost a mění při tom jednak své rozměry, jednak i elektrické chování. Vysušením vlhkost opět ztrácejí a celý pochod lze opakovat.

Mechanické vlastnosti

Vlastnosti acetátů celulózy závisejí v první řadě na stupni esterifikace. Vysoce esterifikované typy mají vyšší pevnost, tvrdší povrch a jsou odolnější vůči působení teploty. Také jejich navlhavost je nižší. Některé vlastnosti jsou přehledně shrnuty v následující tabulce.

Vlastnosti acetátu celulózy:

   
Vlastnost Jednotka CP
Vlastnost Jednotka CA
Hustota g/cm3 1,26-1,29
Obsah změkčovadla % 17-33
Modul pružnosti v tahu MPa 11,4-3,0
Modul pružnosti v ohybu MPa -
Mez kluzu MPa 25-28
Deformace na mezi kluzu % 2,9-3,9
Pevnost v tahu MPa -
Pevnost v ohybu MPa -
Tažnost % -
Rázová houževnatost Charpy, 23 °C kJ/m2 bez lomu
Rázová houževnatost Charpy, -40 °C kJ/m2 30-60
Vrubová houževnatost Charpy, 23 °C kJ/m2 2,5-20
Vrubová houževnatost Charpy, -40 °C kJ/m2 -
Rázová houževnatost Izod, 23 °C kJ/m2 -
Rázová houževnatost Izod, -30 °C kJ/m2 -
Vrubová houževnatost Izod, 23 °C kJ/m2 -
Vrubová houževnatost Izod, -30 °C kJ/m2 -
Tvrdost kuličkou MPa 39-94
Tvarová stálost za tepla ISO 75 A (1,8 MPa) °C 43-82
Tvarová stálost za tepla ISO 75 B (0,45 MPa) °C 57-98
Teplota měknutí dle Vicata B °C 74-110
Tepelná odolnost dle Martense °C -
Nejvyšší krátkodobá teplota použití °C -
Nejvyšší dlouhodobá teplota použití °C -
Teplota skelného přechodu °C -
Koeficient teplotní roztažnosti 10-6.K-1 100-108
Permitivita 50 Hz (suchý) 5,1-5,6
Ztrátový činitel 50 Hz 0,007-0,013
Vnitřní rezistivita (suchý) Ω. cm 1014 - 1015
Vnitřní rezistivita (kondicionovaný) Ω. cm 1011 - 1012
Povrchová rezistivita Ω -
Index lomu - 1,47-1,51
Propustnost světla % 83-93
Smrštění % 0,5-1,1
Nasákavost % 3-4,5

Modul pružnosti v ohybu klesá se vzrůstající teplotou, jak je patrné z následujícího obrázku, kde jsou vyneseny tyto závislosti pro dva typy acetátu celulózy, jeden málo esterifikovaný, druhý vysoce esterifikovaný.

Vliv teploty na vlastnosti acetátů celulózy CA:

Antistatické vlastnosti

Jak již bylo uvedeno, jednou z významných předností derivátů celulózy je jejich zvýšená elektrická povrchová vodivost ve srovnání s ostatními plasty. To omezuje vznik povrchového náboje a potlačuje například i usazování prachu na površích. Antistatické vlastnosti esterů celulózy lze dobře dokumentovat například na obrázku rychlosti poklesu povrchového náboje s časem

Nahrávám...
Nahrávám...