dnes je 20.7.2024

Input:

463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění účinném k 1.1.2003

č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění účinném k 1.1.2003
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. listopadu 2000
o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
527/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší slova v § 5 odst. 2, v § 7 mění písm. a), b) a c), § 8 a § 9
Vláda nařizuje podle § 35 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, k provedení § 7 odst. 7 písm. a) a b) a § 23 odst. 4 tohoto zákona:
Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací
§ 1
Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací
Česká republika se zapojuje do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí formou
a)  vyslání záchranné jednotky pro provádění záchranných prací nebo k hašení požárů,
b)  vyslání odborníků,
c)  poskytování odborných informací, nebo
d)  poskytování humanitární pomoci.
§ 2
Příprava na zapojování do mezinárodních záchranných operací
Ministerstvo vnitra
a)  vybavuje a cvičí záchrannou jednotku,
b)  vede
1.  seznam odborníků z řad příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky,
2.  přehled vyčleněných sil a prostředků dalších složek integrovaného záchranného systému1) určených k zapojování do mezinárodních záchranných operací,
3.  seznam dalších odborníků, které lze zařadit do záchranné jednotky vysílané do zahraničí, vyslat do zahraničí samostatně nebo využít pro poskytování odborných informací včetně komunikace se zahraničními záchrannými jednotkami nebo odborníky.
§ 3
Vysílání záchranné jednotky
Do záchranné jednotky se povolávají odborně a zdravotně způsobilí příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, členové dalších složek integrovaného záchranného systému a odborníci zapsaní do seznamu podle § 2 písm. b) bodů 1 a 3. Jednotka se vybavuje technickými prostředky Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo prostředky poskytovanými Armádou České republiky nebo dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
§ 4
Finanční a hmotné zabezpečení
(1)  Ministerstvo zahraničních věcí v rámci své působnosti zajišťuje povolení k průjezdu, k přeletu nebo ke vstupu na území cizích států a k pobytu na tomto území z důvodu zapojení do mezinárodních záchranných operací v zahraničí.
(2)  Náklady spojené se zapojením České republiky do mezinárodních záchranných operací se hradí z finanční rezervy na humanitární pomoc vytvořené v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.
(3)  Finanční náhrady, pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí a očkování pro členy záchranné jednotky vysílané do zahraničí z jednotlivých složek integrovaného
Nahrávám...
Nahrávám...