dnes je 17.6.2024

Input:

110/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění účinném k 1.4.2021

č. 110/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění účinném k 1.4.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2001,
kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
144/2013 Sb.
(k 5.6.2013)
mění § 1
384/2020 Sb.
(k 26.9.2020)
mění § 1
85/2021 Sb.
(k 1.4.2021)
mění § 2
Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 41 odst. 3 zákona:
§ 1
(1)  Pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být, kromě vozidel uvedených v § 41 odst. 2 zákona, vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy1) vozidla
a)  prezidenta republiky,
b)  předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
c)  předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
d)  členů vlády,
e)  náčelníka Generálního štábu Armády České republiky,
f)  velitele vzdušných sil Armády České republiky,
g)  velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky,
h)  velitele logistiky Armády České republiky,
i)  náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost,
j)  hlavního hygienika České republiky.
(2)  Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být pro každou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a), b), c) a d) vybavena nejvýše 2 vozidla a pro každou osobu uvedenou v odstavci 1 písm. e) až j) pouze 1 vozidlo.
§ 2
(1)  Pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy vybavena dále vozidla
a)  jednotek požární
Nahrávám...
Nahrávám...