dnes je 25.6.2021

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – duben 2021

6.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna poznámek vnařízení CLP; odklad data skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/713.

Za tento měsíc bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP

  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/643 ze dne 3. února 2021, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění část 1 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

    Komise uznává, že znění uvedených poznámek je třeba zlepšit. Některé poznámky týkající se látek jsou nepřesné a způsobují určitou nejistotu ohledně správného výkladu právních
Nahrávám...
Nahrávám...