dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce (dnes Státní úřad inspekce práce) ze zprávy o činnosti za rok 2004 – zveřejněné ve 4. čtvrtletí r. 2005 - I. část

10.3.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah zprávy je jedním z podkladů pro každoroční zveřejnění informací o opatřeních učiněných v souvislosti s předcházením úrazům a újmám na zdraví, k nimž došlo při práci nebo v přímé souvislosti s ní.

Činnost systému vycházela ze „Společných principů pro inspekci práce ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti“, odsouhlasených Výborem vedoucích inspektorů práce států EU. Společné principy mají za cíl vytvořit podmínky pro zajištění vysoké úrovně BOZP. Mezi klíčové se řadí stanovení systému pro monitoring výslednosti práce BOZP, odbornost inspektorů, jejich

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...