dnes je 17.6.2024

Input:

Vývoj právní úpravy na úseku posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.6.1
Vývoj právní úpravy na úseku posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

JUDr. Anna Janáková

Stav před zdravotnickou reformou

Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání bylo upraveno již směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Posuzování zdravotní způsobilosti v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou však upraveno nebylo, ač se při něm žák nebo student dostával do prostředí, kde působila rizika práce, která na něho mohla působit a mohla ohrožovat jeho zdraví nebo život.

Nová právní úprava od 1. dubna 2012

Zákon č. 373/2011 Sb., upravil jednotně posuzování zdravotní způsobilosti jak ke vzdělávání samotnému, tak k praktickému vyučování nebo praktické přípravě, které jsou součástí příslušného vzdělávacího programu. Povinnost organizovat tento typ preventivních prohlídek žáků středního, vyššího odborného a některého jiného vzdělávání ve školách a školských zařízení (zákon č. 561/2004 Sb.) v průběhu přípravy na povolání, a to s ohledem na míru zdravotní zátěže v době praktického výcviku, byla uložena právnické osobě vykonávající činnost školy

Nahrávám...
Nahrávám...