dnes je 17.6.2024

Input:

Vyjádření Hospodářské komory k "Oborové certifikaci v odpadovém hospodářství

20.1.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3.6
Vyjádření Hospodářské komory k "Oborové certifikaci v odpadovém hospodářství“

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Hospodářská komora České republiky je orgán podnikatelské reprezentace zřízený na základě zákona a je plně legitimní k tomu, aby se vyjadřoval k základním otázkám podnikatelského prostředí, mezi které patří i problematika odborných certifikací, tedy i rozšíření "Oborové certifikace v odpadovém hospodářství“.

Materiály Sdružení pro udělování certifikátu "Odborný podnik pro nakládání s odpady“ obecně uznávají potřebu a nutnost provádění certifikací podle norem ISO jak v oblasti jakosti, tak v oblasti environmentálního řízení, případně vyšší stupeň environmentálního řízení EMAS.

Nová certifikace

Na druhé straně však tyto postupy, které jsou obecně uznávané a jejich praktický přínos je nezpochybnitelný, jsou stejným materiálem zpochybňovány pro oblast nakládání s odpady pro údajnou specifiku této činnosti. Jako dokonalejší systém je nabízena nová certifikace, která je v zásadě obdobou certifikace dle norem ISO 9000 a ISO 14 001 s malým rozdílem. Získání certifikátů dle norem ISO je prakticky nárokové, za předpokladu, že dané normy jsou naplněny. Nově zaváděný certifikát však musí rovněž splnit všechny požadavky obdobně jako u norem ISO s tím rozdílem, že přidělení certifikátu je podmíněno schválením představenstvem Sdružení pro udělování certifikátu "Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (SUCO), tedy zcela subjektivním pohledem fyzických osob reprezentujících vybrané společnosti podnikajících v odpadovém hospodářství.

Především v této skutečnosti a ve vazbě na snahu prosadit zmiňovanou certifikaci jako nutnou kvalifikační podmínku pro účast ve veřejných zakázkách je pro Hospodářskou komoru ČR navrhovaný způsob certifikace naprosto nepřijatelný, jelikož hrozí, že budou hrubým způsobem narušeny rovné podmínky v podnikání a pravidla hospodářské soutěže.

Názor Hospodářské komory

Hospodářská komora ČR plně podporuje certifikační procesy, ale jednoznačně se přiklání k rozvoji již zavedených systémů řízení jakosti dle normy ISO 9000 a environmentálního systému řízení dle normy ISO 14001,

Nahrávám...
Nahrávám...