dnes je 15.6.2024

Input:

Vláda projedná návrh zákona o ochraně ovzduší a jeho připomínky

20.5.2024, Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního prostředí ve středu předloží vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší a další související zákony. Cílem novely je změnit platnou právní úpravu tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám v oblasti ochrany ovzduší. Meziresortní řízení návrhu zákona skončilo v loni v červnu. Návrh zákona se předkládá vládě k projednání s třemi rozpory, u kterých se nenalezla shoda.

Realizací navrhovaných opatření by se mělo zajistit dosažení nižší úrovně znečištění a zároveň zvýšení funkčnosti, efektivnosti a flexibility státní správy v oblasti ochrany ovzduší. Novela rovněž cílí na naplňování Programového prohlášení vlády, konkrétně části týkající se oblasti ochrany životního prostředí.

Mezi navrhovanými změnami je například zavedení povinnosti ohlašování výsledků kontinuálního měření emisí, změny u programů zlepšování kvality ovzduší, aby byly účinnější, nová legislativa u postupů při smogových situacích, komplexně revidovaná legislativa přestupků a nové nastavení právní úpravy nízkoemisních zón za účelem jejich zefektivnění, včetně zavedení nového informačního systému nízkoemisních zón.

Meziresortní připomínkové řízení k danému návrhu zákona bylo zahájeno 3. května 2023 a ukončeno 1. června 2023. Všechny připomínky byly řádně vypořádány a téměř

Nahrávám...
Nahrávám...