dnes je 15.7.2024

Input:

Stavební činnosti

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.1
Stavební činnosti

Ing. Miroslava Kopecká

Identifikace nebezpečí Opatření k eliminaci
* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.) * opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou;
* vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou;
* zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště; zřídit pomocné stupně pro nutnou chůzi po svahu;
* volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu
* pády osob do šachet, prohlubní, kanálů, otvorů, jam;
* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy
* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi
* zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti více než 0,25 m) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím;
* poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí
* pády pracovníků při vstupu do objektu, při vystupování, méně při sestupování, ze schodů a žebříků;
* uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách;
* zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 0,75 m, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m nad terénem;
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno používat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu;
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů;
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě;
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami,zarážkami a pod. prvky, a to při sklonu rampy 1:3 ve vzdálenosti 0,45 m od sebe, při sklonu 1:4 – 0,5 m a při sklonu 1:5 – 0,55 m od sebe;
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku
* uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně * udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi;
* vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schod. stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky;
* používání protiskluzné, nepoškozené obuvi, očištění obuvi před výstupem na žebřík;
* pád pracovníka při výstupu na zvýšená místa práce a sestupu z nich * k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy a pod.)
* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem);
* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky;
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem;
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu;
* zřízení záchytných stříšek nad vstupy do objektů;
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;
* na stavbách používat ochranné přílby;
Nahrávám...
Nahrávám...