dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stálé téma - nakládání s nebezpečným odpadem

29.4.2003, Zdroj: Internet

Co je nutné zajistit, pokud nakládáte s nebezpečným odpadem? Původce odpadu, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zajistit souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.....

Kdy podat žádost?

Při nakládání s nebezpečným odpadem v množství převyšujícím 100 tun za rok, vzniká povinnost podat žádost ke krajskému úřadu. Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem v množství menším než 100 tun za rok, podá žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Dále je nutné určit druh odpadu a zařadit odpad do kategorie. Do kategorie se zařazují ty, které jsou (dle přílohy 2 Katalogu odpadů)uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů, dále které jsou smíšeny nebo znečištěny některou ze složek, které činí odpad nebezpečným

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...