dnes je 10.6.2023

Input:

Specifické požadavky zákazníka

16.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.8.1
Specifické požadavky zákazníka

Ing. Pavla Blackmore

Specifické požadavky zákazníka

Obsah:

1) 4.3.2 Specifické požadavky zákazníka (IATF 16949)

2) 9.2.2.1 Program interních auditů (IATF 16949)

V této kapitole je jedno velmi důležité ustanovení a to bod 4.3.2. Specifické požadavky zákazníka. A druhý bod 9.2.2.1 Program interních auditů je zde uveden proto, aby ukázal, že má určité vazby na bod 4.3.2, který se týká interního auditu. Důvodem, proč je celá kapitola věnována této problematice, je ten, že ustanovení 4.3.2 není dobře pochopeno nebo je špatně prezentováno. Mnoho NC bylo napsáno pouze na tento požadavek.

1) 4.3.2 Specifické požadavky zákazníka (IATF 16949)

Specifické požadavky zákazníka musí být vyhodnoceny a zahrnuty do rozsahu systému řízení kvality organizace.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: jedná se o zcela nové ustanovení.

- Specifické požadavky zákazníka (CSR) je třeba uvést nebo na ně odkázat v systému QMS dokumentace

- CSR musí být vyhodnoceny z hlediska shody.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

4.3.2 Specifické požadavky zákazníka

1. Většina CSR je obsažena v příručkách kvality dodavatele (SQM), které jsou předávány dodavatelům při jmenování.

2. Některé SQM čítají stovky stran a je obtížné z nich na první pohled vybrat CSR.

Měli byste nejprve shrnout nebo vyjmout klíčové body z SQM. Po tomto kroku pak následuje analýza.

3. Analýzou se rozumí posouzení, zda jsou CSR dodrženy. Vzor viz příloha.

4. Užitečný způsob je připravit kontrolní seznam a “matrici“ CSR k jednotlivým

Nahrávám...
Nahrávám...