dnes je 27.3.2023

Input:

Připomínky: Pesticidy – udržitelné využívání

12.8.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k udržitelnému využívání pesticidů.

Pravidla podporují menší objem použití pesticidů prostřednictvím:

  • integrované ochrany rostlin před škůdci
  • alternativ chemických pesticidů

Tato iniciativa přezkoumá, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo a jak by bylo možné používání pesticidů dále snížit a přispět tak k tomu, aby byly splněny cíle strategie „od zemědělci ke

Nahrávám...
Nahrávám...