dnes je 19.6.2024

Input:

Přezkoumání vedením

13.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6
Přezkoumání vedením

Ing. Jaromír Jaroš

Po vrcholovém vedení je požadováno ve stanovených intervalech přezkoumat systémy proto, aby byla zajištěna jejich vhodnost, přiměřenost a účinnost. Procesem přezkoumání se zajišťuje shromažďování nezbytných informací k tomu, aby vedení organizace mohlo provést vyhodnocení. Vlastní vyhodnocení musí být písemně zdokumentováno.

V této části se nejvíce projeví firemní kultura, která v mnoha organizacích dosud není zakořeněna. Přitom firemní kultura je důležitým nástrojem, který managementu usnadňuje dosáhnout nejen podstatně vyšší firemní výkonnosti a flexibility, ale i vyšší úrovně bezpečnosti práce v organizaci.

Z přezkoumání vedením musí vyplynout možné potřeby pro změnu v politice, v cílech a dalších prvcích systému. Se změnami je nutno počítat s ohledem na výsledky auditu, měnící se okolnosti a hlavně s ohledem na závazek trvalého zlepšování.

Při přezkumu je vhodné sledovat následující ukazatele:

 • nehodové události,

 • výsledky interních a externích auditů,

 • realizaci nápravných opatření a zahrnutí do systému

 • dokument ukládající průběžné posuzování provozních činností z hlediska vlivu na všechny složky bezpečnosti organizace,

 • přehled provozních činností vyhodnocených jako rizikové,

 • přehled zpracovaných a zavedených bezpečných postupů pro standardní provozní fáze,

 • přehled zpracovaných a zavedených bezpečných postupů pro nestandardní provozní fáze (najíždění provozu, odstávky, havarijní stavy, apod.),

 • dokument ukládající a dokladující účast zaměstnanců na tvorbě bezpečných postupů,

 • systém posuzování postupů před zaváděním do praxe, přezkoumávání, aktualizování a prokazatelného seznamování zaměstnanců se změnami v bezpečných postupech, prověřování znalostí a dokumentace výsledků znalostí zaměstnanců,

 • přehled zpracovaných a zavedených postupů na provádění bezpečné údržby, časový harmonogram údržby, technických kontrol a revizí u objektů a zařízení,

 • zdokumentovaný systém motivace zaměstnanců ke zvyšování znalostí těchto postupů, k jejich důslednému dodržování, příp. systému sankčních postihů při neplnění povinností,

 • zdokumentovaný systém bezpečných postupů pro dodavatele a externí subjekty pracující v objektech nebo zařízeních, způsob prokazatelného seznamování s těmito postupy, ověřování dodržování stanovených postupů, sankční postihy apod.,

 • přehledná dokumentace o výrobním procesu, schémata, přípustné hodnoty fyzikálních veličin, včetně pomocných veličin definujících průběh

Nahrávám...
Nahrávám...