dnes je 30.5.2024

Input:

Pracovníci pro montáže a opravy plynových zařízení

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.2
Pracovníci pro montáže a opravy plynových zařízení

plynových zařízení

11. 5. 2023

Požadavky na pracovníky pro montáže a opravy podrobně řeší NV č. 191/2022 Sb. v § 11:

(1) Osobou odborně způsobilou k samostatnému provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, která je držitelem osvědčení vydaného pověřenou organizací (TIČR), o odborné způsobilosti k montáži a opravám a absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na charakter

Nahrávám...
Nahrávám...