dnes je 27.9.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

12.9.2023, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

ROZHODNUTÍ STÁLÉHO VÝBORU STÁTŮ ESVO č. 1/2022/SC, o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím [2023/1654]

STÁLÝ VÝBOR STÁTŮ ESVO rozhodl takto:
Článek 1
Přijímá se postup pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím, jak je popsán v příloze
tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Postup pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizacím CEN, CENELEC a ETSI

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/1763/postup-pro-vydavani-zadosti-o-normalizaci-mandatu-

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...