dnes je 4.10.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Perzistentní organické znečišťující látky

1.6.2023, Zdroj: MPO ČR

Jedenácté zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy (SC COP-11) se konalo v Ženevě od 1. do 12. května 2023 spolu s šestnáctým zasedáním konference smluvních stran Basilejské úmluvy (BC COP-16) a jedenáctým zasedáním konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy (RC COP-11).

Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy přijala celosvětový zákaz výroby a používání látek:
  • Methoxychlor (pesticid)

EU navrhla na zařazení v roce 2019; zařazení do přílohy A bez zvláštních výjimek;

  • UV-328 (CAS 25973-55-1) (UV absorber)
  • Dechloran Plus (polychlorovaný zpomalovač hoření)

Pro určitá použití UV-328 a Dechloranu Plus byly doporučeny časově omezené výjimky.

Texty rozhodnutí Rady v české i anglické verzi naleznete v

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...