dnes je 19.6.2024

Input:

Personální certifikace

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.5.1
Personální certifikace

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Personální certifikace je nezávislým posuzováním způsobilosti lidí zastávat určitou funkci nebo vykonávat určitou činnost.

Certifikace se stává neodmyslitelným moderním nástrojem personálního řízení i formou a ocenění schopností a kvalifikace. Je-li někdo certifikován jako odborník v dané oblasti, pak jeho způsobilost nebude zpochybňována jak v rámci České republiky, tak ani v zemích, které vzájemně uznávají své akreditační a certifikační procesy.

Agentura ZERA je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle ČSN EN ISO/IEC 17024 personální certifikace v oborech:

 • odborník na biologické zpracování bioodpadu.

 • odborník na odběr vzorků produktů biologického zpracování odpadů

 • poradce správné zemědělské praxe

Odborník na biologické zpracování bioodpadu

Certifikace je určena:

 • provozovatelům kompostáren, bioplynových stanic a zařízení na mechanicko-biologickou úpravu

 • zaměstnancům státní správy

 • všem, kteří plánují realizaci zařízení na biologické zpracování odpadu

 • zemědělcům (včetně ekologických), kteří zpracovávají svůj zbytkový odpad biologickou cestou

Proč se certifikovat:

 • získání náskoku před konkurencí

 • zlepšení pozice při jednání s úřady státní správy

 • splnění požadavků připravované legislativy

 • získání stálého přehledu v nejnovější legislativě, o možnostech čerpání podpor a dotací i o aktuálním stavu vývoje vědy a techniky v dané oblasti

Postup získání certifikátu:

Uchazeč o certifikát: Odborník na biologické zpracování bioodpadu musí prokázat dosažení minimálně středoškolského vzdělání a vzdělání v oblasti biologického zpracování odpadu (např. Osvědčení o absolvování kurzu nebo doklad o akreditovaném vzdělání v oblasti biologického zpracování odpadů).

Absolvované vzdělání musí zahrnovat tyto oblasti:

 • legislativní předpisy a normy v oblasti biologického zpracování odpadů

 • surovinová skladba pro technologie biologického zpracování odpadů

 • správná praxe biologického zpracování odpadu

 • požadavky na kvalitu výsledného produktu

 • monitoring procesu biologického zpracování odpadu

 • technika a technologie pro biologické zpracování odpadů

 • podmínky využití výsledných produktů biologického zpracování odpadů

Agentura ZERA nabízí relevantní vzdělání formou komplexního čtyřdenního kurzu - Biologické zpracování odpadů.

Žadatelům, kteří splňují vstupní požadavky na vzdělání, je zadáno téma projektu. Projekty jsou zaměřeny na návrh konkrétního zařízení (kompostárny, bioplynové stanice nebo zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů). Po uplynutí jednoměsíční lhůty na zpracování projektu proběhne opakovací a konzultační workshop, sloužící k upevnění znalostí a diskusí nad problémy při zpracovávání projektu i z praxe.

Následující den proběhne certifikační zkouška, která se skládá z písemného testu a ústní obhajoby projektu. Certifikát je vydán v případě úspěšného absolvování všech částí zkoušky.

Odborník na odběr vzorků produktů biologického zpracování odpadů

Certifikace je určena:

 • pracovníkům laboratoří

 • kompostářům

 • pracovníkům provádějícím vzorkování produktů biologického zpracování odpadů (kompostů, digestát)

Proč se certifikovat:

 • získání náskoku před konkurencí

 • získání stálého přehledu v nejnovější legislativě

 • splnění zákonných požadavků

Postup získání certifikátu:

Uchazeč o certifikát: Odborník na odběr vzorků produktů biologického zpracování odpadů musí prokázat dosažení minimálně středoškolského vzdělání a vzdělání v oblasti biologického zpracování odpadu a vzorkování těchto odpadů (např. Osvědčení o absolvování kurzu nebo doklad o akreditovaném vzdělání v oblasti biologického zpracování odpadů a vzorkování těchto odpadů).

Absolvované vzdělání musí zahrnovat tyto oblasti:

 • legislativní předpisy a normy v oblasti biologického zpracování odpadů

 • surovinová skladba pro technologie biologického zpracování odpadů

 • správná praxe biologického zpracování odpadu

 • požadavky na kvalitu výsledného produktu

 • monitoring

Nahrávám...
Nahrávám...