dnes je 19.6.2024

Input:

Péče o zdraví zaměstnanců

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.2
Péče o zdraví zaměstnanců

MUDr. Vít Mareček

PRVNÍ POMOC

Zdravotní způsobilost k práci

Povinnost:

Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Lékař pracovnělékařské péče posouzením zdravotní způsobilosti (vstupní lékařská prohlídka, periodické preventivní prohlídky, mimořádné prohlídky, řadové prohlídky)

Lhůta:

Při nástupu do práce, v případech určených předpisem státní zdravotní správy před uzavřením pracovní smlouvy.

Při trvání pracovněprávního vztahu ve lhůtách určených předpisem státní zdravotní správy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Doklad:

Posudek příslušného lékaře

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Lékařská vyšetření zaměstnanců pracujících v noci

Povinnost:

Zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci (tj. zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích) byl vyšetřen lékařem pracovnělékařské péče.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Lékař pracovnělékařské péče

Lhůta:

Před zařazením na noční práci

Pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně

Kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá

Doklad:

Posudek příslušného lékaře

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Lékařská vyšetření mladistvých zaměstnanců

Povinnost:

Zabezpečit na náklady zaměstnavatele, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni lékařem pracovnělékařské péče.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Lékař pracovnělékařské péče

Lhůta:

Před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci

Pravidelně podle potřeby,

Nahrávám...
Nahrávám...