dnes je 21.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na dotazy k zákonu č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích

6.2.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Dotazy k Hlavě V: Účast veřejnosti Jak je v zákoně zakotvena účast veřejnosti v zajištění bezpečnosti obyvatel v okolí průmyslových závodů?

Dotazy k Hlavě V: Účast veřejnosti

Jak je v zákoně zakotvena účast veřejnosti v zajištění bezpečnosti obyvatel v okolí průmyslových závodů?

Podle zákona č. 353/1999 Sb., § 13 ja zajištěna přímá účast veřejnosti v procesu schvalování základní bezpečnostní dokumentace. Okresní úřad je povinen zajistit večejné projednání programů, bezpečnostních zpráv a vnějších havarijních plánů, včetně jejich aktualizací. Ve stanovené lhůtě (15 dnů) se může každý občan vyjádřit k předloženým dokumentům. Provozovatel smí v bezpečnostní dokumentaci vypustit

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...