V dotační výzvě je alokováno celkem 15 milionu korun, do limitu zbývá ještě zhruba 4 miliony