dnes je 15.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové nařízení o stavebních výrobcích

14.5.2024, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament vyslovil souhlas s textem nového nařízení o stavebních výrobcích (CPR). Nyní bude anglický text předmětem právně lingvistické revize, která již nebude měnit věcný obsah, který byl dohodnut během jednání v trialozích. Pravděpodobně během června 2024 budou členské státy vyzvány k zaslání formálních připomínek (tj. nelze již požadovat věcné změny). Zveřejnění předpisu v Úředním věstníku EU proběhne pravděpodobně na podzim 2024.

Poslední verze nového nařízení CPR je k dispozici pod tímto odkazem: Texts adopted - New Regulation on Construction Products - Wednesday, 10 April 2024 (europa.eu) – včetně překladů do všech jazyků členských států EU (viz ikonky vpravo nahoře). Nejde

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...