dnes je 13.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech stanoví požadavky na ukládané odpady na skládku

3.6.2005, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)

Hlavním důvodem pro přípravu vyhlášky byla nutnost plné transpozice Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách.

Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/20001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/20005 Sb. byla implementována směrnice č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů. Rozhodnutí Rady 2003/33/EC, jenž stanoví přísnější kriteria pro přijímání odpadů na skládky a do podzemních prostor, než stanoví platné předpisy České republiky je nutné implementovat s účinností dnem 16. července

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...