dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová chemická legislativa chemických látek Reach

18.11.2005, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)

Charakteristika nařízení Rady EU týkající se registrace, hodnocení, autorizace a omezení při nakládání s chemickými látkami (REACH).

REACH
Co je Reach? Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU týkající se registrace, hodnocení, autorizace a omezení při nakládání s chemickými látkami (REACH), ustavující Evropskou chemickou agenturu a upravující směrnici 1999/45/ES a nařízení (ES) o persistentních organických polutantech.

Konečné znění návrhu bude přijato v průběhu roku 2006.

Navrhovaný předpis upravuje komplexní management chemických látek a přípravků v rámci nové chemické politiky ES.
Tímto se stanoví rozsah systému REACH, definují se termíny používané v nařízení

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...