dnes je 15.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejdůležitější kroky při přepravě nebezpečných odpadů

15.5.2003, Zdroj: Internet

Jak postupovat, pokud přepravujete nebezpečný odpad po území České republiky.

1. Hlášení o přepravě nebezpečných odpadů je odesílatel a také příjemce odpadů povinen zasílat příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností průběžně celý rok.

2. Dle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady se musí vést evidence o přepravě nebezpečných odpadů samostatně pro každou přepravu, v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v této příloze . K ohlašování se používá sedmi stejnopisů „Evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR).

3. V těchto evidenčních listech vyplní odesílatel odpadu všechny položky.

4. Původce odpadu se uvádí v poslední položce. Je nutné, aby se v

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Techportál.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...