dnes je 30.3.2023

Input:

Nedestruktivní zkoušení svarů (stav k 31.12.2022)

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.10 Nedestruktivní zkoušení svarů (stav k 31.12.2022)

Ing. Josef Trejtnar

ČSN EN ISO 18490 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

ČSN ISO 20807 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace pracovníků proomezené použití nedestruktivního zkoušení

ČSN EN ISO 9712 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Nová norma 10.2022

ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Sylaby pro školení NDT

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Organizace pro školení pracovníků NDT

ČSN EN ISO 23243 (015005) Nedestruktivní zkušení – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník

ČSN EN ISO 20484 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení netěsností - Slovník

ČSN EN ISO 5577 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník

ČSN EN ISO 12706 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Terminologie

ČSN EN ISO 12707 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou metodou práškovou – Slovník

ČSN EN ISO 12718 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Slovník

ČSN EN 1330-1 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů

ČSN EN 1330-2 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

ČSN EN 1330-3 (015005) Nedestrutivní zkoušení – Terminologie – Část 3 : Termíny používané v průmyslové radiografii

ČSN EN 1330-9 (015005) Nedestrutivní zkoušení – Terminologie – Část 9: Termíny používané pro zkoušky akustickou emisí

ČSN EN 1330-10 (015005) Nedestrutivní zkoušení – Terminologie – Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

ČSN EN ISO 10878 (015005) Nedestruktivní zkoušení – Infračervená termografie - Slovník

ČSN EN ISO 5579 (015011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla

ČSN 015008 Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví

ČSN 015009 Nedestruktivní zkoušení – Neutronová defektoskopie. Názvosloví

ČSN EN ISO 5579 (015011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady. Nová 12/2021

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2 : Zkoušení kapilárních prostředků. Nová 12/2021

ČSN EN ISO 3452-3 (015018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 3

Kontrolní měrky

ČSN EN ISO 3452-4 (015018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 4:

Vybavení

ČSN EN ISO 3452-5 (015018) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou –

Část 5 : Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50°C

ČSN EN ISO 3452-6 (015018) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou –

Část 6 : Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10°C

ČSN P ISO/TS 16829 (015020) Nedestruktivní zkoušení – Automatizované zkoušení ultrazvukem – Výběr a použití systémů

ČSN EN ISO 16809 (015021) Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem.

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 1: Definice, kvantitativní měření parametrů kvality obrazu, standardní referenční film a kontrola kvality.

ČSN EN ISO 14096-1 (015022) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu – Část 2: Minimální požadavky.

ČSN EN ISO 16810 (015023) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Obecné zásady

ČSN EN ISO 16811 (015023) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Nastavení citlivosti a časové základny

ČSN EN ISO 16823 (015023) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Průchodová technika

ČSN EN ISO 16826 (015023) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Zjišťování diskontinuit kolmých k  povrchu

ČSN EN ISO 16827 (015023) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit

ČSN EN ISO 16828 (015023) Nedestruktivní zkoušení – Zjoušení ultrazvukem – Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit

ČSN EN ISO 16946 (015025) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku .

ČSN EN ISO 2400 (015025) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Specifikace pro kalibrační měrku č.1

ČSN EN ISO 7963 (015025) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Specifikace pro kalibrační měrku č.2

ČSN EN 13068-1 (015030) Nedestruktivní zkoušení – Radioskopické zkoušení – Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností

ČSN EN 13068-3 (015030) Nedestruktivní zkoušení – Radioskopické zkoušení – Část 3:

Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

ČSN EN ISO 19232-1 (015031) Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů –

Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami

ČSN EN ISO 19232-2 (015031) Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů –

Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor

ČSN EN ISO 19232-3 (015031) Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazů radiogramů –

Část 3: Třídy kvality obrazu.

ČSN EN ISO 19232-4 (015031) Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazů

radiogramů – Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu

ČSN EN ISO 19232 -5: (015031) Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových

Nahrávám...
Nahrávám...