dnes je 26.5.2024

Input:

Navrhování a provádění kovových konstrukcí a výrobků dle eurokódů a EN norem) ( Platnost k 31.12.2022)

29.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.15 Navrhování a provádění kovových konstrukcí a výrobků dle eurokódů a EN norem) ( Platnost k 31.12.2022)

Ing. Josef Trejtnar

ČSN EN 1990 ((730002) Eurokód. Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990 ed.2 (730002) Eurokód. Zásady navrhování konstrukcí.

ČSN EN 1990 NA ed.A (730002) National Annex-Eurocode 1: Basis of structual design.

ČSN EN 1991-1-1 (700035) Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

ČSN EN 1991-1-1 NA ed.A (700035) National Annex-Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self weight, Imposed loads for buildings.

ČSN EN 1991-1-2 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí-Část 1 - 2: Obecná zatížení - zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2NA ed.A (730035) National Annex – Eurocode 1: Aqction of structures Part 1-2: General actions-Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991 -1-3 ed.2 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí.Část 1-3: Obecná zatížení-Zatížení sněhem Nová k 1.2022

ČSN EN 1991 -1-3 NA ed.A (730035) National Annex-Eurocode 1: Action on structures - Paet 1-3: General actions-Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí-Část 1-4 Obecná zatížení - zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed.2 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí - Část 1-4 Obecná zatížení- Zatížení větrem.

ČSN EN 1991-1-4 NA ed.A (730035) National Annex-Eurocode 1:Action on structures - Part 1-4:General actions-Wind loads

ČSN EN 1991 -1-5 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí.Část 1-5:Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991 -1-5 NA ed.A (730035) Nartional Annex-Eurocode 1: Actions o n structures - Part 1-5: General Actions - Thermal actions

ČSN EN 1991 -1-6 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí.Část 1-6:Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991 -1-6 NA ed. A(730035) National Annex-Eurocode 1: Action on structures - Part1-6: General Actions-Actions during execution

ČSN EN 1991 -1-7 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí. Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991 -1-7NA ed.A (730035) National Annex-Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7:General actions-Accidental actions

ČSN EN 1991-2 /736203) Eurokód 1: Zařízení konstrukcí - Část 2:Zatížení mostů přepravou

ČSN EN 1991-2 ed.2 /736203) Eurokód 1: Zařízení konstrukcí - Část 2:Zatížení mostů přepravou.

ČSN EN 1991-2 NA ed.A (736203) National Annex-Eurocode 1: Action of structures - Part 2: Traffic loads on bridges.

ČSN EN 1991 –3 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí. Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991 –3 NA ed.A (730035) National annex-Eurocode 1: Actions pon structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

.ČSN EN 1991 –4 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí. Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991 –4 ed.2 (730035) Eurokód 1 Zatížení konstrukcí. Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991 –4 NA ed.A (730035) National Annex-Eurocode 1: Actions o n structures - Silos and tanks.

ČSN EN 1993-1-4 (731401) Eurokód 3: Navrhování ocvelových konsgtrukcí-Část 1-4: Obecná pravidla-Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.

ČSN EN 1993-1-4 NA ed.A (731401) National Annex-Eurocode 3: Design of steel structures-Part 1-4: General rules-Supplementary rules foe stainless steels.

ČSN EN 1993-1-8 (731401) Eorokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-8 ed.2 (731401) Eorokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9 (731401) Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-9: Únava.

ČSN EN 1993-1-9 ed.2 (731401) Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-9: Únava.

ČSN EN 1993-1-2 (731401) Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-2 - Obecná pravidla. Navrhování konstrukcí na účinky požáru.

ČSN EN 1993-1-2 NA ed.A (731401) National Annex-Eurocode 3: Design of steel Part 1-2:General rules-Structural fire design

ČSN EN 1993-1-10 (731401) Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.

ČSN EN 1993-1-10 ed.2 (731401) Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.

ČSN EN 1993-1-10NA,ed.A (731401) National Annex-Eurocode 3: Design of steel Structures-Part 1-10:Material toughness and trough-thickness properties.

ČSN EN 1993-1- 1 (731401) Eurokód 3.Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemni stavby

ČSN EN 1993-1- 1 ed.2 (731401) Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemni stavby

ČSN EN 1993-1-1 NA ed.A (731401) National Annex-Eurocode 3: Design of steel structures-Part: 1-1: General rules and rules for buildings

ČSN EN 1993-1- 11 (731401) Eurokód 3. Navrhování

Nahrávám...
Nahrávám...