dnes je 25.3.2023

Input:

Návrh a vývoj dle IATF 16949 (3. část)

30.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.12.7
Návrh a vývoj dle IATF 16949 (3. část)

Ing. Pavla Blackmore

Návrh a vývoj dle IATF 16949 (3. část)

26) 7.5.3.2.2 Technické specifikace (IATF 16949)

Organizace musí mít zdokumentovaný proces popisující přezkoumání, distribuci a vyhodnocování všech technických norem/specifikací zákazníka a souvisejících revizí, na základě harmonogramu požadovaného zákazníkem, jak je požadováno. Pokud má změna technické normy/specifikace za následek změnu návrhu výrobku, odkazuje se na požadavek v bodě 8.3.6 normy iSO9001. Pokud má změna vliv na výrobu, viz bod 8.5.6.1.

Organizace musí uchovávat záznam o datu zavedení změny do výroby. Implementace musí zahrnovat aktualizované dokumenty. Přezkoumání by mělo být dokončeno do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení o inženýrské činnosti, norem/specifikací o změnách.

Změna těchto norem/specifikací může vyžadovat aktualizovaný záznam schválení výrobního dílu zákazníkem, pokud se na tyto specifikace odkazuje v návrhu nebo pokud mají vliv na dokumenty procesu schvalování výrobního dílu, jako je kontrolní plán, analýzu rizik (jako je FMEA) atd.

Hlavní body:

- Ve starší verzi IATF 16949 existovalo podobné ustanovení (4.2.3.1). Jedinou

Nahrávám...
Nahrávám...